Tysk-Svensk oversettelse av erreichen

Oversettelse av ordet erreichen fra tysk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

erreichen på svensk

erreichen
Zielverb , komma upp till
  Leistungverb lyckas med att, klara av att
  Personverb få tag i
  erzielenverb utföra, uträtta, åstadkomma, genomföra, förverkliga, komma till,
Synonymer for erreichen
Eksempler med oversettelse
Wir erreichen den Zug.
Liknende ord

 
 

erreichen som verb
InfinitivPresent perfectPartisipp
erreichenerreichenderreicht
Indikativ
1. Presens
icherreiche
duerreichst
ererreicht
wirerreichen
ihrerreicht
sie; Sieerreichen
8. Presens perfektum
ichhabe erreicht
duhast erreicht
erhat erreicht
wirhaben erreicht
ihrhabt erreicht
sie; Siehaben erreicht
2. Preteritum (Fortid)
icherreichte
duerreichtest
ererreichte
wirerreichten
ihrerreichtet
sie; Sieerreichten
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
icherreichte
duhatte erreicht
erhattest erreicht
wirhatte erreicht
ihrhatten erreicht
sie; Siehattet erreicht
4a. Presens futurum
ichwerde erreichen
duwirst erreichen
erwird erreichen
wirwerden erreichen
ihrwerdet erreichen
sie; Siewerden erreichen
11a. Preteritum futurum
ichwerde erreicht haben
duwirst erreicht haben
erwird erreicht haben
wirwerden erreicht haben
ihrwerdet erreicht haben
sie; Siewerden erreicht haben
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ichwürde erreichen
duwürdest erreichen
erwürde erreichen
wirwürden erreichen
ihrwürdet erreichen
sie; Siewürden erreichen
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ichwürde erreicht haben
duwürdest erreicht haben
erwürde erreicht haben
wirwürden erreicht haben
ihrwürdet erreicht haben
sie; Siewürden erreicht haben
Subjunctive
6. Present
icherreiche
duerreichest
ererreiche
wirerreichen
ihrerreichet
sie; Sieerreichen
13. Perfect
ichhabe erreicht
duhabest erreicht
erhabe erreicht
wirhaben erreicht
ihrhabet erreicht
sie; Siehaben erreicht
Imperfect
icherreichte
duerreichtest
ererreichte
wirerreichten
ihrerreichtet
sie; Sieerreichten
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte erreicht
duhättest erreicht
erhätte erreicht
wirhätten erreicht
ihrhättet erreicht
sie; Siehätten erreicht
Imperative
Affirmative
duerreiche
duerreicht
Dine siste søk