Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord attutirsi. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

attutirsi som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
attutirsiattutentesiattutito
Indikativ
1. Presens
ioattuto
tuattuti
luiattute
noiattutiamo
voiattutite
loroattutono
8. Presens perfektum
iosono attutito
tusei attutito
luiè attutito
noisiamo attutiti
voisiete attutiti
lorosono attutiti
2. Preteritum (Fortid)
ioattutivo
tuattutivi
luiattutiva
noiattutivamo
voiattutivate
loroattutivano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioero attutito
tueri attutito
luiera attutito
noieravamo attutiti
voieravate attutiti
loroerano attutiti
4a. Presens futurum
ioattutirò
tuattutirai
luiattutirà
noiattutiremo
voiattutirete
loroattutiranno
11a. Preteritum futurum
iosarò attutito
tusarai attutito
luisarà attutito
noisaremo attutiti
voisarete attutiti
lorosaranno attutiti
Simple past
ioattutii
tuattutisti
luiattutì
noiattutimmo
voiattutiste
loroattutirono
Past perfect
iofui attutito
tufosti attutito
luifu attutito
noifummo attutiti
voifoste attutiti
lorofurono attutiti
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ioattutirei
tuattutiresti
luiattutirebbe
noiattutiremmo
voiattutireste
loroattutirebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iosarei attutito
tusaresti attutito
luisarebbe attutito
noisaremmo attutiti
voisareste attutiti
lorosarebbero attutiti
Subjunctive
6. Present
ioattuta
tuattuta
luiattuta
noiattutiamo
voiattutiate
loroattutano
13. Perfect
iosia attutito
tusia attutito
luisia attutito
noisiamo attutiti
voisiate attutiti
lorosiano attutiti
Imperfect
ioattutissi
tuattutissi
luiattutisse
noiattutissimo
voiattutiste
loroattutissero
Pluperfect indic. or Past perfect
iofossi attutito
tufossi attutito
luifosse attutito
noifossimo attutiti
voifoste attutiti
lorofossero attutiti
Imperative
Affirmative
tuattutiti
luiattuta
noiattutiamoci
voiattutitevi
loroattutano