Italiensk-Norsk oversettelse av conveniente

Oversettelse av ordet conveniente fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

conveniente på norsk

conveniente
generaleadjektiv lemplig, lagelig, passende
  offertaadjektiv fordelaktig
  scopoadjektiv lemplig, passende, riktig, korrekt
  comportamentoadjektiv passende, tilbørlig
  dovutoadjektiv vederbørlig, tilbørlig
  adattoadjektiv praktisk, passende, lagelig
  opportunoadjektiv endemålstjenlig, lemplig
Synonymer for conveniente
Liknende ord

 
 

Dine siste søk