Italiensk-Norsk oversettelse av distinto

Oversettelse av ordet distinto fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

distinto på norsk

distinto
generaleadjektiv adskilt, separat
  comportamentoadjektiv framstående, betydende
  chiaroadjektiv klar, tydelig, åpenbar
  evidenteadjektiv distinkt, tydelig, klar
  separatoadjektiv skilt, særskilt
  disparatoadjektiv uliknende, skilt
Synonymer for distinto
Liknende ord

 
 

Dine siste søk