Italiensk-Norsk oversettelse av giustapporre

Oversettelse av ordet giustapporre fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

giustapporre på norsk

giustapporre
generaleverb plassere inntil hverandre, sammenstille
Synonymer for giustapporre
Liknende ord

 
 

giustapporre som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
giustapporregiustappoentegiustappouto
Indikativ
1. Presens
iogiustappoo
tugiustappoi
luigiustappoe
noigiustappoiamo
voigiustappoete
lorogiustappoono
8. Presens perfektum
ioho giustappouto
tuhai giustappouto
luiha giustappouto
noiabbiamo giustappouto
voiavete giustappouto
lorohanno giustappouto
2. Preteritum (Fortid)
iogiustappoevo
tugiustappoevi
luigiustappoeva
noigiustappoevamo
voigiustappoevate
lorogiustappoevano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioavevo giustappouto
tuavevi giustappouto
luiaveva giustappouto
noiavevamo giustappouto
voiavevate giustappouto
loroavevano giustappouto
4a. Presens futurum
iogiustappoerò
tugiustappoerai
luigiustappoerà
noigiustappoeremo
voigiustappoerete
lorogiustappoeranno
11a. Preteritum futurum
ioavrò giustappouto
tuavrai giustappouto
luiavrà giustappouto
noiavremo giustappouto
voiavrete giustappouto
loroavranno giustappouto
Simple past
iogiustappoei; giustappoetti
tugiustappoesti
luigiustappoé; giustappoette
noigiustappoemmo
voigiustappoeste
lorogiustappoerono; giustappoettero
Past perfect
ioebbi giustappouto
tuavesti giustappouto
luiebbe giustappouto
noiavemmo giustappouto
voiaveste giustappouto
loroebbero giustappouto
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iogiustappoerei
tugiustappoeresti
luigiustappoerebbe
noigiustappoeremmo
voigiustappoereste
lorogiustappoerebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ioavrei giustappouto
tuavresti giustappouto
luiavrebbe giustappouto
noiavremmo giustappouto
voiavreste giustappouto
loroavrebbero giustappouto
Subjunctive
6. Present
iogiustappoa
tugiustappoa
luigiustappoa
noigiustappoiamo
voigiustappoiate
lorogiustappoano
13. Perfect
ioabbia giustappouto
tuabbia giustappouto
luiabbia giustappouto
noiabbiamo giustappouto
voiabbiate giustappouto
loroabbiano giustappouto
Imperfect
iogiustappoessi
tugiustappoessi
luigiustappoesse
noigiustappoessimo
voigiustappoeste
lorogiustappoessero
Pluperfect indic. or Past perfect
ioavessi giustappouto
tuavessi giustappouto
luiavesse giustappouto
noiavessimo giustappouto
voiaveste giustappouto
loroavessero giustappouto
Imperative
Affirmative
tugiustappoi
luigiustappoa
noigiustappoiamo
voigiustappoete
lorogiustappoano
Dine siste søk