Italiensk-Norsk oversettelse av giusto

Oversettelse av ordet giusto fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

giusto på norsk

giusto
addizioneadjektiv rett, korrekt
  comportamento moraleadjektiv riktig
  prezziadjektiv rimelig
  decisioneadjektiv rettvis, skjellig, billig
  linguaadjektiv korrekt, riktig
  carattereadjektiv ærbar, rettskaffen
  comportamentoadjektiv rettvis, eksakt
  appropriatoadjektiv treffende, lemplig, passende
  meritatoadjektiv velfortjent, rettmessig
  correttamenteannet rett, riktig, korrekt
Synonymer for giusto
Liknende ord

 
 

Dine siste søk