Italiensk-Norsk oversettelse av opportuno

Oversettelse av ordet opportuno fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opportuno på norsk

opportuno
tempoadjektiv opportun, lagelig, lemplig
  consigliabileadjektiv rådelig, tilrådelig, rekommandert
  appropriatoadjektiv treffende, lemplig, passende
  convenienteadjektiv endemålstjenlig, lemplig
Synonymer for opportuno
Liknende ord

 
 

Dine siste søk