Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord riscontrare. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

riscontrare som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
riscontrareriscontranteriscontrato
Indikativ
1. Presens
ioriscontro
turiscontri
luiriscontra
noiriscontriamo
voiriscontrate
lororiscontrano
8. Presens perfektum
ioho riscontrato
tuhai riscontrato
luiha riscontrato
noiabbiamo riscontrato
voiavete riscontrato
lorohanno riscontrato
2. Preteritum (Fortid)
ioriscontravo
turiscontravi
luiriscontrava
noiriscontravamo
voiriscontravate
lororiscontravano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioavevo riscontrato
tuavevi riscontrato
luiaveva riscontrato
noiavevamo riscontrato
voiavevate riscontrato
loroavevano riscontrato
4a. Presens futurum
ioriscontrerò
turiscontrerai
luiriscontrerà
noiriscontreremo
voiriscontrerete
lororiscontreranno
11a. Preteritum futurum
ioavrò riscontrato
tuavrai riscontrato
luiavrà riscontrato
noiavremo riscontrato
voiavrete riscontrato
loroavranno riscontrato
Simple past
ioriscontrai
turiscontrasti
luiriscontrò
noiriscontrammo
voiriscontraste
lororiscontrarono
Past perfect
ioebbi riscontrato
tuavesti riscontrato
luiebbe riscontrato
noiavemmo riscontrato
voiaveste riscontrato
loroebbero riscontrato
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ioriscontrerei
turiscontreresti
luiriscontrerebbe
noiriscontreremmo
voiriscontrereste
lororiscontrerebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ioavrei riscontrato
tuavresti riscontrato
luiavrebbe riscontrato
noiavremmo riscontrato
voiavreste riscontrato
loroavrebbero riscontrato
Subjunctive
6. Present
ioriscontri
turiscontri
luiriscontri
noiriscontriamo
voiriscontriate
lororiscontrino
13. Perfect
ioabbia riscontrato
tuabbia riscontrato
luiabbia riscontrato
noiabbiamo riscontrato
voiabbiate riscontrato
loroabbiano riscontrato
Imperfect
ioriscontrassi
turiscontrassi
luiriscontrasse
noiriscontrassimo
voiriscontraste
lororiscontrassero
Pluperfect indic. or Past perfect
ioavessi riscontrato
tuavessi riscontrato
luiavesse riscontrato
noiavessimo riscontrato
voiaveste riscontrato
loroavessero riscontrato
Imperative
Affirmative
turiscontra
luiriscontri
noiriscontriamo
voiriscontrate
lororiscontrino