Italiensk-Norsk oversettelse av valore

Oversettelse av ordet valore fra italiensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

valore på norsk

valore
coraggiosubst. tapperhet [u]
  importanzasubst. verdi [n], nytte [u]
  matematicasubst. verdi [n]
  denarosubst. verdi [n]
  comportamentosubst. mot [n], tapperhet [u], uforskrekkethet [u]
Synonymer for valore
Eksempler med oversettelse
Ho perso una medaglia di valore.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk