Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord zittirsi. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

zittirsi som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
zittirsizittentesizittito
Indikativ
1. Presens
iozittisco
tuzittisci
luizittisce
noizittiamo
voizittite
lorozittiscono
8. Presens perfektum
iosono zittito
tusei zittito
luiè zittito
noisiamo zittiti
voisiete zittiti
lorosono zittiti
2. Preteritum (Fortid)
iozittivo
tuzittivi
luizittiva
noizittivamo
voizittivate
lorozittivano
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ioero zittito
tueri zittito
luiera zittito
noieravamo zittiti
voieravate zittiti
loroerano zittiti
4a. Presens futurum
iozittirò
tuzittirai
luizittirà
noizittiremo
voizittirete
lorozittiranno
11a. Preteritum futurum
iosarò zittito
tusarai zittito
luisarà zittito
noisaremo zittiti
voisarete zittiti
lorosaranno zittiti
Simple past
iozittii
tuzittisti
luizittì
noizittimmo
voizittiste
lorozittirono
Past perfect
iofui zittito
tufosti zittito
luifu zittito
noifummo zittiti
voifoste zittiti
lorofurono zittiti
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iozittirei
tuzittiresti
luizittirebbe
noizittiremmo
voizittireste
lorozittirebbero
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iosarei zittito
tusaresti zittito
luisarebbe zittito
noisaremmo zittiti
voisareste zittiti
lorosarebbero zittiti
Subjunctive
6. Present
iozittisca
tuzittisca
luizittisca
noizittiamo
voizittiate
lorozittiscano
13. Perfect
iosia zittito
tusia zittito
luisia zittito
noisiamo zittiti
voisiate zittiti
lorosiano zittiti
Imperfect
iozittissi
tuzittissi
luizittisse
noizittissimo
voizittiste
lorozittissero
Pluperfect indic. or Past perfect
iofossi zittito
tufossi zittito
luifosse zittito
noifossimo zittiti
voifoste zittiti
lorofossero zittiti
Imperative
Affirmative
tuzittisciti
luizittisca
noizittiamoci
voizittitevi
lorozittiscano