Italiensk-Svensk oversettelse av aria

Oversettelse av ordet aria fra italiensk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aria på svensk

aria
generalesubst. luft [u], blåst [u]
  pezzosubst. aria [u]
  canzonesubst. melodi [u]
  apparenzasubst. utseende [n], aspekt [u]
  musicasubst. melodi [u]
Synonymer for aria
Eksempler med oversettelse
Fai entrare un po' d'aria fresca.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk