Italiensk-Svensk oversettelse av baccano

Oversettelse av ordet baccano fra italiensk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

baccano på svensk

baccano
generalesubst. bråk [n], oväsen [n]
  parolesubst. oväsen [n], stoj [n], rabalder [n], liv [n]
  suonosubst. dån [n], brus [n]
  pandemoniosubst. tumult [u], kaos [n], kalabalik [u]
Synonymer for baccano
Liknende ord

 
 

Dine siste søk