Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord exceptuar. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

exceptuar som verb
InfinitivPartisippGerundio
exceptuarexceptuadoexceptuando
Indikativ
1. Presens
euexceptuo
tuexceptuas
eleexceptua
nósexceptuamos
  
elesexceptuam
8. Presens perfektum
eutenho exceptuado
voitens exceptuado
eletem exceptuado
nóstemos exceptuado
  
elestêm exceptuado
2. Preteritum (Fortid)
euexceptuava
voiexceptuavas
eleexceptuava
nósexceptuávamos
  
elesexceptuavam
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutinha exceptuado
voitinhas exceptuado
eletinha exceptuado
nóstínhamos exceptuado
  
elestinham exceptuado
4a. Presens futurum
euexceptuarei
voiexceptuarás
eleexceptuará
nósexceptuaremos
  
elesexceptuarão
11a. Preteritum futurum
euterei exceptuado
voiterás exceptuado
eleterá exceptuado
nósteremos exceptuado
  
elesterão exceptuado
Simple past
euexceptuei
voiexceptuaste
eleexceptuou
nósexceptuámos
  
elesexceptuaram
Past perfect
euexceptuara
voiexceptuaras
eleexceptuara
nósexceptuáramos
  
elesexceptuaram
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
euexceptuaria
voiexceptuarias
eleexceptuaria
nósexceptuaríamos
  
elesexceptuariam
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
euteria exceptuado
voiterias exceptuado
eleteria exceptuado
nósteríamos exceptuado
  
elesteriam exceptuado
Konjunktiv
6. Presens
euexceptue
voiexceptues
eleexceptue
nósexceptuemos
  
elesexceptuem
13. Presens perfektum
eutenha exceptuado
voitenhas exceptuado
eletenha exceptuado
nóstenhamos exceptuado
  
elestenham exceptuado
Preteritum (Fortid)
euexceptuasse
voiexceptuasses
eleexceptuasse
nósexceptuássemos
  
eles
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
eutivesse exceptuado
voitivesses exceptuado
eletivesse exceptuado
nóstivéssemos exceptuado
  
elestivessem exceptuado
Presens futurum
euexceptuar
voiexceptuares
eleexceptuar
nósexceptuarmos
  
elesexceptuarem
Preteritum futurum
eutiver exceptuado
voitiveres exceptuado
eletiver exceptuado
nóstivermos exceptuado
  
elestiverem exceptuado
Imperativ
Bekreftende
tuexceptua
eleexceptue
nósexceptuemos
  
elesexceptuem
Personal infinitive
Presens
euexceptuar
tuexceptuares
eleexceptuar
nósexceptuarmos
  
elesexceptuarem
Presens perfektum
euter exceptuado
tuteres exceptuado
eleter exceptuado
nóstermos exceptuado
  
elesterem exceptuado