Forum

"Strekke seg langt" på engelsk?

Hvilket engelsk uttrykk kan dekke det norske begrepet "å strekke seg langt?" Altså i overført betydning - "Være villig til å strekke seg langt for å unngå at noe galt skjer".. Takk for hjelp!
Bitte beachten Sie, dass alle HTML-Tags unverarbeitet gezeigt werden.
Der folgende BBCode ist aktiviert: [b][/b], [i][/i], [u][/u]
Name
(Ihre IP-Adresse wird aufgezeichnet)
E-Mail-Adresse
(required)
Antworten