logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anakronistisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranakronistisk
enggeneral [a]: anachronistic
spageneral [a]: anacrónico
swegeneral [a]: anakronistisk
Example:
  1. Emil Løvlien vår en populær herremann på Stortinget, Reidar T. Larsen stikker seg ikke ut fra andre byråkrater hos Forbrukerombudsmannen, Martin Gunnar Knutsen er en lun rektor i Lillestrøm, og Kleven selv - ja, i all sin røslighet kan han minne om Dovregubben, forøvrig like anakronistisk i sine ortodokse anskuelser.
  2. Vi mener denne anledning er vel så godt egnet som noen annen, idet hele problematikken omkring den sivile beredskapen gjøres stadig mer anakronistisk i takt med atomvåpenopprustningen.
  3. Det gir dem et lite ekstra propagandapoeng, for Castro og hans folk liker godt å betegne president Ronald Reagan, 74, som en anakronistisk reaksjonær.
  4. Det gir disse to verkene en anakronistisk effekt, til tross for elektronikkens nærvær.
  5. Kulturdepartementet oppfatter etatsskoler som en anakronistisk vederstyggelighet.
  6. Når en offentlig komite av idag - Knut Bergkomiteen stiller spørsmål om hvilken vekt man skal legge på å bevare norskdommen hos de norskættede og styrke deres kontakt med Norge, virker uttrykket anakronistisk, foreldet og irrelevant.
  7. Som en naturlig følge av dette må skolen på noe vis sette den visuelle kommunikasjonen og triviallitteraturen på dagsordenen - ellers blir skolen i verste fall anakronistisk.
  8. Tilsynelatende anakronistisk er en kassettspiller med minihøyttaler plassert ved siden av et farvebilde av Paven, men de medfølgende bånd inneholder kirkemusikk.
Results found in Swedish dictionary
sweanakronistisk
enggeneral [a]: anachronistic
norgeneral [a]: anakronistisk
spageneral [a]: anacrónico
Similar words:
noranakronistisk
noranarkistisk
norantagonistisk
sweantagonistisk
enganachronistic
noranakronisme
sweanakronism
Your last searches:
  1. anakronistiskLast searches

# NAL Term
1 Flag koagulation
2 Flag encrespado
3 Flag cash
4 Flag sin marca
5 Flag clemencia
6 Flag rede
7 Flag horribel
8 Flag a ustedes
9 Flag tillsynsman
10 Flag higo
11 Flag putre
12 Flag birreta
13 Flag noun
14 Flag overlegge om
15 Flag umoderne
16 Flag entydig
17 Flag cubano
18 Flag emotioner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 238 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1882 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 517 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1178 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4012 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4889 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5134 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4249 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4881 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8642 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0740 - seconds.

mobiltelefon