logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anvisning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranvisning
enggeneral [n]: guide
spageneral [n]: guía
swegeneral [n]: guide
Synonyms:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
 2. beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink
 3. instruksjon, opplæring, råd, veiledning
Derived terms:bruksanvisning, bruksanvisninger, postanvisning
Anagrams:vansinnig
Example:
 1. Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
 2. I land med dårlig legemiddelkontroll blir det ofte gitt anvisning om et bredere anvendelses område, færre og mer utflytende advarsler.
 3. 18 av geværene er funnet efter anvisning fra de siktede, samtlige pistoler og noe geværammunisjon er også kommet til rette.
 4. 4 porsjoner makaroni eller annen form for pasta og koker efter anvisning på pakken.
 5. Anvisning forestår.
 6. Bakgrunnen for våpenfunnet er ukjent, men mye kan tyde på at det skjedde efter anvisning fra en eller flere av de arresterte.
 7. Den ble laget efter anvisning av en Christianiaborger som ble født i 1823, og som fra barneårene og opp til de nærmere seksti bodde i Øvre Slottsgate.
 8. Den drepte ble funnet på en utedo efter anvisning av 28åringen.
 9. Den er anvisning for en som vil gjøre seg fortjent til riket.
 10. Den omkomne ble funnet av en dykker som gikk ned på stedet efter anvisning av en synsk kvinne.
 11. Dr. Hart gir anvisning på daglige øvelser, men fremhever at hvile er like nødvendig og at forholdet mellom aktivitet og hvile må avpasses efter sykdommen og diskuteres med lege og fysioterapeut.
 12. Efter spent venting på anvisning kan endelig Evelyn Lundh slippe gleden løs.
 13. Generalens smak gikk ikke bare i retning av de søte hvite, han drakk ikke annet enn viner fra Sauterne og var døv for enhver anvisning av at det kanskje fantes andre produkter som kunne harmonere bedre med en ikke så altfor godt stekt biff.
 14. Han gir selv anvisning på at dette kan gjøres ved å sette grunnlagsrenten lavere enn 4 prosent, som alle selskaper idag benytter.
 15. Hvis jeg skulle prøve meg på en definisjon av begrepet verdi, måtte det være noe i retning av generelle normer som kan gi anvisning på hvordan man bør reagere i konkrete situasjoner.
 16. Ifølge forskriftene kan det efter legens anvisning gjøres unntak for en rekke grupper, bl.a. diabetikere som bruker mer enn to insulininjeksjoner daglig, svaksynte, diabetikere som i kortere eller lengre tid har vanskeligheter med å gjennomføre en god hygiene, f.eks. dem med betente sår på hendene eller med infeksjoner på sprøytestedene.
 17. Ikke fordi ikke også jeg kan gi en anvisning.
 18. Ja, kunne det gis en alment godtatt anvisning på det !
 19. Mannskaper fra kriminalvakten rykket ut og fant, efter anvisning fra 25åringen, den drepte på en utedo i en falleferdig bygnig.
 20. Politiets arkiver viste at han eide en pistol som kunne ha avfyrt den kulen som legene hadde fjernet fra Eigil Nordbys skulder, og våpenet ble senere funnet i en søppelkasse som Verland ga anvisning på.
 21. Resultatet var imidlertid at overvåkning ble det vanlige, slik at man nærmest hadde innført den motsatte ordning av det reglementet gir anvisning på.
 22. Slik ønsker man å få en anvisning med internasjonal gyldighet for hvordan man bør løse urbefolkningenes ulike problemer.
 23. Til pasienter som på grunn av spesielle forhold trenger flere enn 400 sprøyter og spisser pr. år, ytes godtgjørelse for det nødvendige antall etter anvisning av lege.
 24. Det er forøvrig ikke snakk om en rapport, men om en direkte anvisning for trakassering av sjøfolk.
 25. Avtrykk av de innviklede spanske elektrisitets og telefonregninger er også inkludert med anvisning om avlesningen.
 26. Blant annet er ansvarsfordelingen for de ansatte viktig, slik at ikke både EDBansvaret og anvisning og utbetaling av penger ligger hos samme person.
 27. Carl I. Hagen har forkynt at han vil øke Statens utgifter med to milliarder, uten anvisning av dekning for dette.
 28. DEN oppsøkende virksomheten skjer efter anvisning fra primærhelsetjenesten.
 29. De tar sikte på å anslå hvor ofte mental svikt forekommer hos personer over 75 år, finne frem til en anvisning på hva leger skal gjøre når de står overfor en eldre pasient som virker glemsom og desorientert.
 30. Den bør skiftes efter dyrlegens anvisning.
Results found in Swedish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

sweanvisning
enggeneral [?]: Instruction
norgeneral [?]: Instruksjon
spageneral [?]: Instruksjon
Synonyms:förordning, bestämmelse, regel, ordination
Derived terms:bruksanvisning, bruksanvisningar
Anagrams:vansinnig
Similar words:
norantegning
sweanordning
norantasting
sweandning
sweanhopning
noranretning
noranpassning
Your last searches:
 1. anvisningLast searches

# NAL Term
1 Flag stemple
2 Flag uforskammet
3 Flag parkas
4 Flag sosialist
5 Flag forgasser
6 Flag deoksidere
7 Flag kummel
8 Flag punitive
9 Flag cosignatory
10 Flag querella
11 Flag fristad
12 Flag vrickad
13 Flag tint
14 Flag slog
15 Flag utbuing
16 Flag vet inte
17 Flag fold
18 Flag drastically

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1549 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1830 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2098 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1772 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2380 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3865 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2419 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2789 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5331 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5124 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0875 - seconds.

mobiltelefon