logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for atomenergi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noratomenergi
engphysics [n]: nuclear energy, atomic energy
spaphysics [n]: energía nuclear [f], energía atómica [f]
swephysics [n]: atomenergi
Example:
 1. Da FN må konstatere at de første ærgjerrige planene om forbud mot atombomben ikke lar seg realisere, går det mot et internasjonalt atombyrå i Wien som skal kontrollere at fredens reaktorer for produksjon av atomenergi ikke blir misbrukt for militære formål.
 2. Den anvendte forskningen som hadde arbeidet i grupper og lag under krigen, måtte fortsette med å utvikle reaktorer som produserte atomenergi for fredelige formål i verden.
 3. Den produserte atomenergi ved deling av uranatomer.
 4. Det skulle ikke finnes vetobeskyttelse for den som måtte bryte reglene ved å produsere eller bruke atomenergi til ødeleggende formål.
 5. Det var heller ikke atomenergi han arbeidet med da han meldte seg til tjeneste for den norske regjering i London som forsker samme år.
 6. Det var i 50årene og begynnelsen av 60årene nesten ikke det land i verden som Randers ikke besøkte for å gi råd om utformingen av deres atomenergiprogrammer for produksjon av atomenergi.
 7. Et annet problem er hvordan man skal stille seg til land som forsøker å omgå gjeldende regelverk og skaffer seg slikt utstyr som både kan benyttes til fredelig bruk av atomenergi såvel som til fremstilling av materiale til våpen.
 8. Et slikt kontrollsystem skulle ikke stormaktene kunne benytte sin vetorett imot, like så lite som i andre saker som vedrørte atomenergi.
 9. Folk har levet i tusener av år uten atomenergi, minner han om.
 10. Frykten for atombombene syntes efterhvert å slå over på den fredelige atomenergi.
 11. Han ble med i den navngjetne kretsen av vitenskapsmenn og ingeniører i London som dannet et rådgivende utvalg for Regjeringen og Forsvarets Overkommando, og la grunnen for det senere Forsvarets Forskningsinstitutt i Norge, men som forsker ble han avgitt til britene og var med å utvikle radartennrøret som var viktig nok, men ikke atomenergi.
 12. Her er atomenergi og alt som kommer fra atomer noe som hos mange vekker innbitte motforestillinger.
 13. I begynnelsen av 60årene var Institutt for Atomenergi i full gang med utviklingen av et sivilt atomskip med reaktor som skipsmotor.
 14. Med sin store akademiske prestisje gikk Rosseland i bresjen for Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for atomenergi, Norges TekniskNaturvitenskapelige Forskningsråd og Sentralinstitutt for industriell forskning.
 15. Men på dagsorden i Athen står også spørsmål som beskyttelse av sivilbefolkningen mot virkningen av radioaktivt utslipp, fredelig bruk av atomenergi, øket handel og økonomisk og teknologisk samarbeide mellom Balkanlandene, blant annet på atomkraftsektoren.
 16. Nevnte amerikaner, Bernard M. Baruch - han var 75 år og hadde vært en innflydelsesrik rådgiver for presidenter og Kongress - la umiddelbart efter sine dramatiske åpningsord frem et forslag til et internasjonalt organ for atomenergi, som imøtekom FNs retningslinjer på alle punkter.
 17. Når det var opprettet et overnasjonalt organ, med full myndighet i alt som hadde med atomenergi å gjøre, fra uranutvinning til det ferdige produkt, ville USA overlevere all sin viten og teknikk om kjernefysikk til fellesskapet.
 18. Talsmenn for den amerikanske regjering hverken bekrefter eller benekter om opplysningene i rapporten er korrekte eller ikke, en linje som er helt i overensstemmelse med en lang praksis fra myndighetenes side i saker som gjelder atomvåpen og atomenergi.
 19. Dermed var den politiske karriere avsluttet, men høyesterettsadvokaten opptrådte ved adskillige anledninger senere i offisiell sammenheng, blant annet som norsk representant i styret for atomenergi i OECD, juridisk rådgiver ved NATOs hovedkvarter, SHAPE, og en omfattende aktivitet for Det Norske Luftfartsselskap og SAS.
 20. Dette er neppe et holdbart argument siden man på statlig nivå har opprettet for eksempel egne organisasjoner for atomenergi og for Meteorologi.
 21. Efter krigen fulgte både USA og SovjetUnionen nøye med i hva som hendte med det svenske uranet og utviklingen innen Försvarets Forskningsanstalt og det nye selskapet Atomenergi AB i 1947.
 22. Institutt for energiteknikk er det tidligere Institutt for atomenergi.
 23. Kinas beslutning ble kunngjort av viseministeren for atomenergi, Zhou Ping, i en erklæring på IAEOs årsmåte i Wien.
 24. Med sin store vitenskapelige prestisje og erfaring spilte Rosseland en viktig rolle ved etableringen av Institutt for Atomenergi, Sentralinstituttet for Industriell Forskning og da forskningsrådene ble opprettet.
 25. Når det gjaldt atomtruselen, minnet Perez de Cuellar i forbindelse med 40årsjubileet om at den første resolusjon som FN vedtok i 1945, var et fremstøt for å bli kvitt atomvåpen og få til en fredelig utnyttelse av atomenergi.
 26. Når det gjaldt atomtruselen, minnet de Cuellar i forbindelse med 40årsjubileet om at den første resolusjon som FN vedtok i 1945, var et fremstøt for å bli kvitt atomvåpen og få til en fredelig utnyttelse av atomenergi.
 27. Tidlig på 1950tallet ble selskapet AB Atomenergi opprettet med sikte på at den sivile og militære forskningen med kjernefysiske våpen skulle utveksle erfaringer.
Results found in Swedish dictionary
sweatomenergi
engphysics [n]: nuclear energy, atomic energy
norphysics [n]: atomenergi
spaphysics [n]: energía nuclear [f], energía atómica [f]
Similar words:
engatomic energy
spaatenerse
engatomizer
sweatomisera
noratener
noratomisere
sweatomär
Your last searches:
 1. atomenergiLast searches

# NAL Term
1 Flag embanastar
2 Flag strebe
3 Flag bonad
4 Flag kronologi
5 Flag sillgrissla
6 Flag sammanfall
7 Flag darse vuelta
8 Flag skrev
9 Flag chainwheel
10 Flag grisa
11 Flag jultomten
12 Flag individ
13 Flag svenske
14 Flag hacer rabiar
15 Flag elitist
16 Flag slepen
17 Flag sudafricano
18 Flag scare away

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 530 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 720 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1383 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4261 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5144 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5422 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5117 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9087 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1554 - seconds.

mobiltelefon