logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for bulletin:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbulletin
norgeneral [n]: bulletin [u], rapport [u]
spageneral [n]: comunicado [m], parte [m], boletín [m]
swegeneral [n]: bulletin [u], rapport [u]
Synonyms:
 1. [n]: report [gt], news report [gt], story [gt], account [gt], write up [gt]
 2. [v]: publicize [gt], publicise [gt], air [gt], bare [gt]
Derived terms:bulletin board, bulletin board system, electronic bulletin board, information bulletin, news bulletin
Example:
 1. We can get a weather bulletin every day.
 2. The names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.
 3. There were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board were a calendar and several printouts.
 4. Tom put the list on the bulletin board.
 5. Tom and his friends use the school printer every month to print the student bulletin.
 6. We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
Results found in Norwegian dictionary
norbulletin
enggeneral [n]: bulletin
spageneral [n]: comunicado [m], parte [m], boletín [m]
swegeneral [n]: bulletin
Synonyms:akkreditiv, attest, aval, budskap, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
Wiki:En bulletin (fransk, avledet av latin bulla, norsk uttale: bulleteng) er en kunngjøring eller melding om et spørsmål av almen interesse som sendes ut i et visst tidsrom. Det kan f.eks. dreie seg om legers meddelelse om en høytstående pasients tilstand eller en krigsberetning. Innen nyhetsjournalistikken er en bulletin et sammendrag av de siste nyhetene, typisk på noen få minutter, som sendes i radio med jevne mellomrom.
Example:
 1. Jeg legger aldri så mye arbeide i en bulletin som på julekvelden.
 2. Andre steder skal det også stå på russisk Bulletin til sjøfarende fra sjøfartssjefen i forsvarsdepartementet.
 3. Andre steder skal det stå på russisk Bulletin til sjøfarende fra sjøfartssjefen i forsvarsdepartementet.
 4. Den kongelige livlege, George Pinker, leder fødselsteamet som skal motta det kongelige barn, og i sykehusets første bulletin het det at prinsessens tilstand er fin.
 5. Den tidligere Solidaritetformann i en bilfabrikk i denne byen, Stanislaw Chac, ble i oktober ivår funnet bevisstløs og sterkt mishandlet i en husinngang, to dager senere døde Chac på sykehuset uten å ha fått igjen bevisstheten, het det i den illegale bulletin.
 6. Denne uken kom så kunngjøringen i EFs offisielle bulletin om at dumpinganklagen er trukket tilbake.
 7. Dessuten lager han ved sesongens slutt en bulletin, hvor han summerer opp resultatene.
 8. Han poengterer at dette trolig er den eneste bulletin som åpnes med at alt er stille og rolig i Norge.
 9. Han understreker også at demonstrantene ble gjort oppmerksomme på hva de risikerte gjennom en skriftlig bulletin som ble distribuert i leiren til fredsaktivistene før demonstrasjonen ble gjennomført.
 10. I den siste EFTA Bulletin for desember som nettopp er kommet, beklages at man på grunn av mangel på personell ikke er istand til å utarbeide en skandinavisk versjon av bulletinen.
 11. I en utgave av Bulletin Today, en av Manilas ledende aviser, leser vi at dr. Johan Galtung fra Norge har deltatt i en større konferanse i den filippinske hovedstad.
 12. I løpet av våren vil man starte arbeidet med en bulletin til medlemmer og andre interesserte.
 13. Lørdag måtte omkring 1000 familier flykte fra sine hjem i distriktene Magnaga, Bongabong og Tagtanua da regjeringsstyrkene innledet et kraftig bombardement av opprørernes stillinger, rapporterte Manilaavisen Bulletin Today.
 14. Minst 42 mennesker ble drept og 20 såret i sammenstøt mellom regjeringsstyrker og geriljasoldater i sydlige og sentrale områder av Filippinene tidligere denne uken, skrev den filippinske avisen Bulletin igår.
 15. Nyhetssendingene i det regjeringskontrollerte fjernsynet viste onsdag kveld et fotografi av Marcos mens hans satt og leste i The Bulletin, en regjeringsvennlig avis.
 16. Professor dr.med. Ole Storstein, en av Kongens leger, sier til Aftenposten at det trolig blir sendt ut en ny bulletin om kong Olavs tilstand i løpet av dagen.
 17. SCAR, den vitenskapelige Antarktiskomiteen, melder om dette i sin siste bulletin.
 18. Filmkrisen er overvunnet, skriver kulturministeriet i en fersk bulletin.
 19. I flere land er kornsiloene fulle efter en god høst, skriver Dominique Side, redaktør av Earthscan Bulletin.
 20. Banken sikter seg inn mot Bergens kapital og næringslivmarked, opplyses det i Rogalandsbankens Bulletin.
 21. Pastor Ghassan Khalaf forteller til BWAid Disaster Bulletin om store ødeleggelser både av baptistkirker og private hjem.
 22. Selvmordskrig var det uttrykk fagtidsskriftet Metal Bulletin nylig brukte om de norske produsenters opptreden i det tyske marked.
 23. Storbritannia utvinner for tiden 80 prosent mer olje enn landet trenger til det nasjonale forbruk, skriver Patrick Foley, økonom i Lloyds Bank, i bankens siste økonomiske bulletin.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norbulleteng
engbullet
spabullicio
spaburlete
engbullying
engbullwhip
engbullshit
Your last searches:
 1. bulletinLast searches

# NAL Term
1 Flag bannlysa
2 Flag confuso
3 Flag learn one's lesson
4 Flag sr.
5 Flag være i forbindelsesledd med
6 Flag føre med seg
7 Flag eunuck
8 Flag oppslutning
9 Flag prefix
10 Flag valnøttre
11 Flag kvinna som gör anspråk
12 Flag falang
13 Flag fill
14 Flag espadachín
15 Flag jox
16 Flag snötäckt
17 Flag maskopi
18 Flag strandsnelle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 225 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3109 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3869 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4058 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3306 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3886 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6352 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3884 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4555 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7210 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2076 - seconds.

mobiltelefon