logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sinnelag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsinnelag
engkarakter [n]: temperament, disposition, constitution
feelings [n]: mind
spakarakter [n]: humor [m], genio [m], temperamento [m]
feelings [n]: cabeza [f]
swekarakter [n]: sinnelag
Synonyms:gemytt, humør, lynne, temperament
Anagrams:sannelig
Example:
 1. I sine handlinger hadde de vist et utspekulert og forbrytersk sinnelag, het det bl.a. i domspremissene.
 2. Det kan neppe tas som et sikkert tegn på klokskap og sosialt sinnelag om man betrakter enhver særregel i folketrygden som en hellig ku som ikke kan røres.
 3. Ja, og for oss barn var han en vidunderlig far, nettopp fordi han selv eiet barnets sinnelag.
 4. Og kravet til ansvar, som naturligvis innbefatter klart sosialt sinnelag, er like viktig som forlangende om mest mulig frihet for den enkelte.
 5. Tiltalte skal ikke dømmes for sin vandel og oppførsel mot andre, men fordi tiltaltes karakter og sinnelag må være med å telle ved den totale vurdering av skyldsspørsmålet.
 6. Anette er ikke den som holder igjen - hverken i løypa eller når det gjelder å si sin mening eller vise sitt sinnelag.
 7. Bak oppstanden mot Hitler sto i første rekke offiserer mange av dem yngre sønner i gamle adelsfamilier - med et kristent nasjonalkonservativt sinnelag, men også med kontakt til bredere politiske motstandskrefter som omfattet flere ledende sosialdemokrater.
 8. Både Walter Mondale og Geraldine Ferraro gikk igår til kraftige utfall mot president Ronald Reagan og trakk hans kristelige sinnelag og sosiale ansvarsbevissthet i tvil.
 9. Både av herkomst og sinnelag var han en av de siste europeere i solid format.
 10. De ga som resultat at det overhodet ikke var noe å utsette på I. Hans nasjonale sinnelag var det ingen ansvarlige som hadde trukket i tvil.
 11. De slo hardt tilbake og antydet tvil om Bohmans og andre ledende konservative politikeres demokratiske sinnelag.
 12. Den beste transportveien, ut fra de sparsomme snemengdene, ble kvistet igår - i tilfelle værgudene skulle skifte sinnelag.
 13. Den deles fordi man har en fattigdom i fellesskap som, uten noen støtte eller garanti, stemmer hjertene til hverandre og til Kristi eget sinnelag.
 14. Denne avgjørelsen ble kunngjort efter at presidenten på en ikke helt fin måte hadde antydet at de som gikk inn for noe slikt, viste mangel på nasjonalt sinnelag.
 15. Det har aldri vært grunn til å så noen tvil om den kristeligdemokratiske politikerens demokratiske sinnelag og hans vilje til gjennom reformer å skape grunnleggende endringer i den sosiale og økonomiske struktur.
 16. Det var ikke hans kristne sinnelag, men hans politikk hun trakk i tvil, forklarte hun.
 17. Ellers må vi rose utgiverne for at de stadig påminner seg selv, særlig, og leserne - som neppe er fullt så interesserte kanskje, at man har et høyverdig moralsk sinnelag, og man unnlater ikke behørlig å sitere og omtale såvel trykkefrihetsparagrafen som alkoholloven, med grandiose vendinger om Frihet og Demokrati - for dem som ikke måtte ha forstått dette.
 18. En tidligere oppgave i en regjering skal ikke innebære at man ikke kan ta en annen post i en annen regjering, fremholdt Fälldin, og ble efterpå hyldet i pressen, og spesielt i den konservative, for sitt demokratiske sinnelag.
 19. Et inspirerende miljø for en gutt med kunsnerisk sinnelag.
 20. For å bevise dette må han gjennom alle sine vidner få frem at tiltalte gjennom sitt gemytt og sinnelag har begått to drap, og han må få frem et motiv som gjør det hevet over enhver tvil at han virkelig har gjort det.
 21. Foran det demokratiske landsmøte i San Francisco fant hun det nødvendig å trekke Reagans kristelige sinnelag i tvil, forøvrig under henvisning til at han fører en samvittighetsløs politikk som rammer de svakest stillede i samfunnet.
 22. Harrod ble trukket inn i en ulykkelig polemikk om dette for noen år siden, og det er grunn til å tro at han få år efter den annen verdenskrig ikke hadde lyst til å legge frem noe som kunne dra Keynes patriotiske sinnelag i tvil.
 23. Høyres tidligere formann kan trygt betegnes som en av nyskaperne i norsk efterkrigspolitikk, med vidsyn og sosialt sinnelag som særmerker.
 24. Kan hende rører man her ved kjernen av nordlendingens sinnelag, smidd til i kampen for tilværelsen mot storbåren og svart hav.
 25. La oss ikke en gang til få et dokument som de impliserte smiler av, eller fortviler over, alt efter temperament og sinnelag.
 26. Ledelsen for Kanal 2 i svensk TV har vist ekte demokratisk sinnelag, og gitt efter for massenes krav.
 27. Man kan mene hva man vil om boken, den bar bud om et sosialt sinnelag, om hjertevarme og omtanke for medmennesker.
 28. Min far var lærer som Yentls, en høyt utdannet menn med sosialt sinnelag - han underviste i fengsler, arbeidet blandt underprivilegerte.
 29. Motstanden mot bilavgiften var også størst i de fransktalende deler av landet, noe som ifølge de innenlandske eksperter på sveitsisk sinnelag skyldes at de franske betrakter en bil som et ukrenkelig og minst mulig avgiftsbeslagt symbol på den personlige frihet.)
 30. Når det gjelder Andre Bjerke - så utviklet vi sammen et mentalt fellesskap, ikke diktert særlig av tematikk eller litterær form, men vi hadde beslektede sinnelag og kunne leve kompleksfritt med gledens spetakkel i hodene, om det så bare var for å more oss selv.
Results found in Swedish dictionary
swesinnelag
engkaraktär [n]: temperament, disposition, constitution
feelings [n]: mind
norkaraktär [n]: sinnelag
spakaraktär [n]: humor [m], genio [m], temperamento [m]
feelings [n]: cabeza [f]
Synonyms:kynnen, sinnesstämning, temperament, lynne
Anagrams:ansenlig
Similar words:
swesinnlig
swesignera
engsingular
norsingular
norsinne
norsingel
swesingel
Your last searches:
 1. sinnelagLast searches

# NAL Term
1 Flag dead
2 Flag finansiellt trångmål
3 Flag bespoke
4 Flag outdistance
5 Flag crawl
6 Flag estar celoso
7 Flag mazapán
8 Flag educado
9 Flag tante
10 Flag rettere sagt
11 Flag gräla
12 Flag uforminsket
13 Flag azúcar molido
14 Flag omdirigera
15 Flag uinnskrenket
16 Flag høyskole
17 Flag fordring
18 Flag lønnsomhet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 155 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3043 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3788 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3974 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3237 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3815 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6242 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3813 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4481 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7140 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1746 - seconds.

mobiltelefon