logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for galge:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgalge
engpunishment [n]: gibbet, gallows
clothing [n]: coat hanger, hanger
spapunishment [n]: horca [f]
clothing [n]: percha [f], colgador [m]
swepunishment [n]: galge
Synonyms:kroke
Derived terms:galgenhumor, galgenfrist
Anagrams:lagge
Wiki:En galge et rammeverk, vanligvis av tre, som blir brukt til henrettelse ved hengning. Galger kan ha forskjellige utforminger, og den enkleste varianten (som man kjenner fra spillet «Hangman») utgjør en omvendt «L» med en enkel, stående bjelke og en kortere, horisontalt liggende bjelke på toppen, hvor repe med renneløkken blir festet. I andre utforminger, kan den horisontale tverrliggeren hvile på en bjelke i hver ende.
Example:
  1. Det var ekte varme i hennes ømhet ved Jeppes galge.
  2. Hun bleff senere hængt i een Galge, oc de tvende Hobe her ere deris Graffe er det tragiske gravmæle turvandrere kan lese på et skilt innenfor Korsvoll, og ved siden av ligger riktignok to merkelige kvisthauger - eller altså hoper.
  3. Tyrken var en halmfigur som var plassert i en tønne som igjen ble hengt opp i en galge, og fastelavnskledde ryttere skulle i galopp prøve å vippe tyrken ut av tønnen med en lang stav.
Results found in Swedish dictionary
swegalge
engpunishment [n]: gibbet, gallows
clothing [n]: coat hanger, hanger
norpunishment [n]: galge
spapunishment [n]: horca [f]
clothing [n]: percha [f], colgador [m]
Synonyms:krok
Derived terms:klädgalge
Similar words:
enggale
enggage
norgalle
swegage
enggauge
norgange
spagalga
Your last searches:
  1. galgeLast searches

# NAL Term
1 Flag barman
2 Flag virvel
3 Flag buffel
4 Flag expel
5 Flag osier
6 Flag ping
7 Flag enfaldigt
8 Flag krisle
9 Flag vitrificar
10 Flag framvekst
11 Flag Windows Vista
12 Flag overjordisk
13 Flag rakkerunge
14 Flag convalescence
15 Flag binjurar
16 Flag enthusiast
17 Flag propellstrøm
18 Flag sparke løs

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1458 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8494 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1869 - seconds.

mobiltelefon