logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for humor:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enghumor
norcharacter [n]: humor [u]
spacharacter [n]: humor [m]
swecharacter [n]: humor [u]
Synonyms:
 1. [n]: wit, humour, witticism, wittiness, message [gt], content [gt], subject matter [gt], substance [gt]
 2. [n]: humour, sense of humor, sense of humour, playfulness [gt], fun [gt]
 3. [n]: temper, mood, humour, feeling [gt]
 4. [n]: humour, quality [gt]
 5. [n]: humour, body substance [gt]
 6. [n]: liquid body substance, bodily fluid, body fluid, humour, body substance [gt]
 7. [v]: humour, gratify [gt], pander [gt], indulge [gt]
Derived terms:black humor, gallows humor, good-humored, humorist, humorless, humorous, ill-humored, aqueous humor, good-humoredness, good humor, humoral, humoral immune response, humoring, humorlessly, humorously, humorousness, ill humor, sense of humor, unhumorous, vitreous humor
Example:
 1. You have a good sense of humor.
 2. Your sense of humor is beginning to exert itself.
 3. The professors speech was full of humor.
 4. The sense of humor is mysteriously bound up with national characteristics.
 5. Its a pity that Mary has no sense of humor.
 6. I dont see why I am in a bad humor this morning.
 7. It is called sick humor.
 8. The story is full of humor.
 9. However, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
 10. This play has no humor in it.
 11. For the past few days Jane has been quiet and out of humor.
 12. Youve got a great sense of humor.
 13. You have a sense of humor.
 14. You young people have no sense of humor at all.
 15. All that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
 16. Our teacher has a wonderful sense of humor.
 17. I am in no humor for reading now.
 18. The following example of sick humor will enable you to judge for yourself.
 19. Every man has his humor.
 20. Most Americans have a sense of humor.
Results found in Norwegian dictionary
norhumor
engkarakter [n]: humor
spakarakter [n]: humor [m]
swekarakter [n]: humor
Derived terms:galgenhumor, humorist, humoristisk, som ikke har sans for humor, svart humor
Wiki:Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt. Humor er en mulighet hos mennesker, objekter eller situasjoner til å vekke en følelse av morskap, underholdning, moro og latter hos andre mennesker. Begrepet omfatter en hvilken som helst form underholdning eller menneskelig kommunikasjon som vekker slik følelser, eller som gjør at mennesker ler eller føler seg lykkelige.
Example:
 1. Tyskerne har også humor.
 2. Psykologer sier at optimisme, humor og kreativitet er de beste verktøyene for å møte psykologisk motgang forårsaket av den nåværende økonomiske krisen.
Results found in Spanish dictionary
spahumor
engcarácter [n]: humor, temperament, disposition, constitution
sentimiento [n]: mood, temper
norcarácter [n]: humor [u], temperament [n], lynne [n], natur [u], sinnelag [n], legning [u]
sentimiento [n]: lynne [n], stevning [u]
swecarácter [n]: humor [u], temperament [n], lynne [n], natur [u], sinnelag [n], läggning [u]
sentimiento [n]: lynne [n], stämning [u]
Synonyms:
 1. baba, espumarajo, saliva, babaza, salivazo, espumajo
 2. bilis, hiel, atrabilis, enojo (fig.), cólera (fig.), inquina (fig.), amargura (fig.), desabrimiento (fig.), irritación (fig.), aspereza (fig.), cabreo (fig.), acrimonia (fig.), malhumor, enfado, mosqueo, rebote, disgusto
 3. gracia, agudeza, chispa, gracejo
 4. linfa, acuosidad, jugo, secreción, serosidad
 5. lágrima, excreción, secreción, gota
 6. líquido, fluido, licor, acuosidad
 7. ánimo, talante, actitud
Derived terms:de buen humor, de humor cambiante, de mal humor, estar de buen humor, humor mórbido, humor negro, humorista, humorístico, malhumor, malhumorado, sin sentido del humor, tira humorística, humoristico
Wiki:Humor o humorismo es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas.
Example:
 1. Hoy está de buen humor.
 2. Ella está de mal humor.
 3. Tienes sentido del humor.
 4. ¿Que los alemanes no tienen sentido del humor? ¡No me parece gracioso!
 5. Él casi nunca está de buen humor.
 6. ¿Estás de buen humor?
 7. Tienes un buen sentido del humor.
 8. Tienes un gran sentido del humor.
 9. Ella estaba de mal humor.
 10. El bebé está de mal humor porque le están saliendo los dientes.
 11. Tu sentido de humor está empezando a manifestarse.
 12. Él tiene mal humor.
 13. Él está de mal humor.
 14. No estoy de humor para ayudarte.
 15. Él parece estar de mal humor.
 16. Ahora mismo no estoy de humor para comer.
 17. El humor, al igual que una rana, puede ser diseccionado, pero muere en el proceso, y su interior es desalentador para cualquiera excepto para la mente puramente científica.
 18. Él tiene sentido del humor.
 19. Estaba de mal humor.
Results found in Swedish dictionary
swehumor
engkaraktär [n]: humor
norkaraktär [n]: humor
spakaraktär [n]: humor [m]
Derived terms:galghumor, humorist, humoristisk, som inte har sinne för humor, svart humor
Wiki:Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska ?????, bokstavligt ""saft"") är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett ""sinne för humor"", något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext.
Example:
 1. Han har en ganska rustik humor.
 2. Människor utan humor är som ängar utan blommor.
Similar words:
norhusmor
enghumour
swehusmor
spahumo
enghumph
enghumus
swehumla
Your last searches:
 1. humorLast searches

# NAL Term
1 Flag listar
2 Flag fekter
3 Flag seguir
4 Flag ikke innse
5 Flag lista sig
6 Flag diarrhea
7 Flag relieved
8 Flag frukostera
9 Flag romare
10 Flag lista
11 Flag listón
12 Flag tornado
13 Flag ganadora
14 Flag avbilde
15 Flag list
16 Flag cuyo
17 Flag slage
18 Flag egg yolk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 592 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 913 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3702 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4554 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4749 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3927 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4528 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7942 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4484 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1712 - seconds.

mobiltelefon