logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for psykiater:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpsykiater
engpsykiatri - mann [n]: psychiatrist
psykiatri - kvinne [n]: psychiatrist
spapsykiatri - mann [n]: psiquiatra [m]
psykiatri - kvinne [n]: psiquiatra [f]
swepsykiatri - mann [n]: psykiater
Wiki:En psykiater er en lege med godkjent videreutdanning i psykiatri. Psykiatri er læren om psykiske lidelser og behandlingen av disse.
Example:
 1. Denne konklusjonen kan kanskje høres selvmotsigende ut i og med at han har gått løs på små barn, men når han har gjort det, synes det som en surrogatløsning på en normal seksualdrift, sa politilege og psykiater Terje Andersen i sin sakkyndige erklæring for Gulating lagmannsrett.
 2. Det finnes ikke tæl i et menneske som ikke eier aggressivitet, sier psykiater Vibeke Engelstad.
 3. En psykiater kan hjelpe et menneske også ved å få ham eller henne til å føle seg trygg, slik at mennesket er i stand til å handle.
 4. Enkelte kvinner får en spesiell reaksjon i forbindelse med fødsel, en fødsels psykose, forteller psykiater Gro Guttormsen.
 5. Granskningsnevnden vil være frittstående og bestå av en jurist, en psykiater med erfaring fra barne og ungdomspsykiatrisk arbeide, samt en person med erfaring fra barnevernssaker, opplyser kommunaldirektør Eirik Sjømæling ved Trondheim kommunes avdeling for undervisning.
 6. Jeg må på det mest innstendige understreke at skal Per Busk sone noen reststraff må dette skje på et psykiatrisk sykehus, sa overlege Landmark, som forøvrig har 15 års erfaring som konsulterende psykiater i fengsler i en rekke europeiske land samt Canada.
 7. Mannen som voldtar, er usikker og rådvill i sin identitet som mann, sier psykiater Berthold Grünfeld.
 8. Nemlig rollen som Alan, den 17 år gamle gutten som må ty til en psykiater fordi han har mishandlet hestene i stallen hvor han arbeider.
 9. Prosjektet som ble påbegynt i 1981, går ut på å vise hva som er nødvendig av tiltak og styrking for å heve den kriminelle lavalder slik at ingen under 16 år skal kunne fengsles, uttaler psykiater Helge Waal i Sosialdepartementet, som har vært prosjektleder for Buskerudprosjektet.
 10. Vi sitter med det inntrykk at tiltalte kan ha antastet flere kvinner enn de tilfellene vi kjenner til, sa psykiater Terje Andersen.
 11. 95 prosent av passasjerene ble sendt via et omkledningsrom rett inn i gasskammeret med beskjed om at de bare skulle avluses og i bad under de dusjene som gassen strømmet ut av når en sjeflege, nesten aldri psykiater, skrudde på en bestemt kran.
 12. Alt vi er redde for idag kan vi ikke få satt navn på før vi har betalt i dyre dommer til en psykiater.
 13. Aschehoug utgir fire bøker om barn og familie i krise og utvikling, blant annet Den evige familien av den svenske psykiater Magnus Kihlbom, og psykiateren Vibeke Engelstads Kjærlighet, hat og forsoning.
 14. At den psykiske efterbyrden er svært så reell, kan psykiater Gro Guttormsen skrive under på.
 15. At hun ble syk en gang, betyr ikke at hun blir det neste gang, sier psykiater Gro Guttormsen.
 16. Bedriftsoverlege og psykiater Ole Gustav Amundsen pekte på konflikten mellom denne defensive situasjon og kravet om at lærerne på en positiv måte skal inspirere og utvikle elevene til å bli gagns mennesker.
 17. Berthold Grünfeld skriver at kvinnen kan rådes til å søke kontakt med en psykiater for å få bekreftelse på at det foreligger psykiatriske indikasjoner for at fostervannsprøve bør utføres.
 18. Både overlege ved Oslo kretsfengsel og en psykiater konkluderte med at tiltalte simulerte bevisstløs og at det var fullt tilrådelig at 28åringen møtte frem til hovedforhandling i saken.
 19. De førti årene som har gått siden dengang har han for en stor del benyttet til å bearbeide sine mange vonde erfaringer og opplevelser ved å hjelpe andre som psykiater.
 20. De siterer den amerikanske psykiater Jellinek, hvis berømte bok Sykdomsbegrepet alkoholisme førte til at den amerikanske legeforening klassifiserte alkoholisme som sykdom.
 21. De to rettspsykiatriske sakkyndige, psykiater Bjørn Rafter og amanuensis i psykiatri, Odd Nilsen, hadde på forhånd diagnostisert tiltalte som en psykopat.
 22. Den allsidige psykiater er forresten 15. generasjon på gården...
 23. Den amerikanske psykiater, doktor Wayne W. Dyer har i boken Elsk deg selv forsøkt å oppmuntre alminnelige mennesker til å leve mer fritt og uavhengig og lære vanlige menneskerå stelle bedre med seg selv.
 24. Den svenske psykiater Magnus Kihlboms bok Den evige familien er nylig utgitt på norsk.
 25. Det anbefales også at politifolk som har vært i en lignende situasjon kontakter vedkommende, og at vedkommende tjenestemann får et frivillig tilbud om konferanse med psykiater.
 26. Det begynner med en omtale av den fremragende overlege dr. Tollak B. Sirnes - en stor psykiater og et stort menneske.
 27. Det er frekt å gjøre leseren til sin egen psykiater istedenfor å gi leseren noe med på veien.
 28. Det er psykiater Perti Puhakka i Nykänens hjemby Jyväskyla som har utarbeidet og snakket inn kassetten for OLvinneren.
 29. Det skulle være interessant om noen psykolog eller psykiater kunne kommentere dette.
 30. Det tallmaterialet professor dr.med. Nils Retterstøl, psykiater Rolf Hessø og sosialkonsulent Harry Ekeland nå offentliggjør, viser at det fortsatt er langt flere unge menn enn kvinner som begår selvmord.
Results found in Swedish dictionary
swepsykiater
engpsykiatri - man [n]: psychiatrist
psykiatri - kvinna [n]: psychiatrist
norpsykiatri - man [n]: psykiater
spapsykiatri - man [n]: psiquiatra [m]
psykiatri - kvinna [n]: psiquiatra [f]
Derived terms:rättspsykiater
Wiki:Psykiater eller psykiatriker är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. En psykiater diagnostiserar patientens tillstånd genom fysisk undersökning, samtal med patienten och personer i dess omgivning, laboratorieprov samt även elektronisk mätutrustning som elektroencefalografi (EEG) och datortomografi av hjärnan. Behandling kan bestå av tillämpning av psykofarmaka och/eller samtalsterapi, livsstils- och miljöändringar.
Similar words:
norpsykiatri
swepsykiatri
engpsalter
swepsykiatrisk
swepsykisk
norpsykose
swepsykiskt
Your last searches:
 1. psykiaterLast searches

# NAL Term
1 Flag tjuvalarm
2 Flag framholdende
3 Flag bribing
4 Flag rekkehold
5 Flag medicinsk behandling
6 Flag una lástima
7 Flag fonem
8 Flag armod
9 Flag liebre
10 Flag wooly
11 Flag medverka
12 Flag matriz activa
13 Flag gensaga
14 Flag heckle
15 Flag storhet
16 Flag civilize
17 Flag en voz alta
18 Flag sjekkhefte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 236 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1879 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 517 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1178 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4012 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4889 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5133 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4249 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4881 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8641 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1966 - seconds.

mobiltelefon