logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for statistik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swestatistik
enggeneral [n]: statistics
science [n]: statistics
norgeneral [n]: statistikk
spageneral [n]: estadística [f]
science [n]: estadística [f]
Synonyms:geometri, matematik, matta
Derived terms:försäkringsstatistiker, statistiker
Wiki:Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. I arbetet används också element från kognition, psykologi, data- och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder. Resultatet, som också kallas statistik, presenteras ofta i numerisk form, tabeller eller diagram, och används dels för att visa hur något är befattat för tillfället, dels ibland som ett verktyg för att via induktion förutsäga framtida händelser.
Similar words:
norstatistikk
swestatistisk
norstatistisk
engstatistics
swestatisk
swestatistiker
norstatisk
Your last searches:
  1. statistikLast searches

# NAL Term
1 Flag engangs
2 Flag balada
3 Flag macrocosm
4 Flag stepping
5 Flag sincere
6 Flag potte
7 Flag nyfiken
8 Flag eje
9 Flag la triste verdad
10 Flag calar
11 Flag gammel mann
12 Flag slemme
13 Flag alum
14 Flag waddle
15 Flag uppstå
16 Flag caber
17 Flag teflon
18 Flag double-breasted

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1953 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2342 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2634 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2156 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2772 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4484 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2800 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3275 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5877 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5487 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1519 - seconds.

mobiltelefon