logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kapsejsa:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swekapsejsa
engnautical [v]: capsize, overturn
nornautical [v]: kappseile
spanautical [v]: hacer zozobrar, hacer volcar
Synonyms:
  1. kvadda, misslyckas, krascha
  2. stjälpa, välta
Wiki:Kapsejsa eller kapsejsning med en båt eller ett fartyg innebär att den välter över och tar in så stora mängder vatten att den blir obrukbar. Man brukar tala om att vinkeln ska vara ca 90 grader eller mer för att det ska vara kapsejsad. År 1994 kapsejsade M/S Estonia till slagsida 133 grader och sjönk och över 850 människor omkom.
Similar words:
norkapers
norkapseise
swekassa
norkassa
swekassera
norkappes
swekapsel
Your last searches:
  1. kapsejsaLast searches

# NAL Term
1 Flag namngivande
2 Flag kjenne seg ille til mote
3 Flag kuttra sju
4 Flag estrepitoso
5 Flag motto
6 Flag hybelleilighet
7 Flag foredlende
8 Flag rayos
9 Flag tale tydelig
10 Flag skolegang
11 Flag gall
12 Flag mestadels
13 Flag pallor
14 Flag ruedo
15 Flag solsticio de verano
16 Flag huido
17 Flag sprekken
18 Flag søsters dattersønn

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 144 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1442 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5037 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1176 - seconds.

mobiltelefon