logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for infanteri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinfanteri
engmillitærisk [n]: infantry
spamillitærisk [n]: infantería [f]
swemillitærisk [n]: infanteri
Wiki:Infanteri er en våpenart bestående av soldater som hovedsakelig kjemper til fots. Opprinnelig var infanteriet en av to forskjellige våpenarter; den andre var kavaleriet. Etter hvert som det har kommet flere og flere nye våpenarter har det relativt sett blitt færre infanterister, men i dag er infanteriet fremdeles den viktigste våpenarten.
Example:
  1. Brigadene er den operative enhet som samordner manøverelementer som infanteri og kavaleri med ild og forsyningsstøtte.
  2. Denne feltmessige samtrening er bl.a. avgjørende for at stridsmidler som infanteri, artilleri, panseravdelinger, luftvern, ingeniøravdelinger, m.fl. skal kunne virke effektivt sammen under feltforhold.
  3. En artilleribrigade som ligger nær norskegrensen lengst i nord, en brigade med Scud Braketter, en brigade med SA 4 Ganef luftvernraketter, et mobilt våpensystem som spiller en viktig rolle i hæravdelingenes samlede luftvern under angrepsoperasjoner, en luftmobil bataljon for fallskjermoperasjoner eller helikoptre, og en helikopteravdeling til transport av mobilt infanteri.
  4. Kampene i SørVaranger foregikk i første rekke med artilleri og fly, det var forholdsvis få direkte trefninger med infanteri.
  5. Men under forsvarssjef, general Sven Hauges Kinabesøk denne måned, og da Sveriges forsvarssjef tidligere var her, fikk Aftenpostens korrespondent noen inntrykk fra visitter til infanteri, panser og flydivisjoner.
  6. Nordamerikansk militær støtte til regjeringene i El Salvador og Honduras, de såkalte covert operations og USAs infanteri og flåtemanøvre i sonen, legger hindringer i veien for Contadoras målsetning.
  7. Nå er russerne blitt tvunget til å sette inn sitt mekaniserte infanteri og sine egne kommandosoldater.
  8. Så skulle tusenvis av kommandosoldater bringes luftveien for å rense opp blant de overlevende, og samtidig skulle infanteri og tanks trenge opp gjennom dalen.
Results found in Swedish dictionary
sweinfanteri
engmillitærisk [n]: infantry
normillitærisk [n]: infanteri
spamillitærisk [n]: infantería [f]
Derived terms:infanterist
Wiki:Infanteriet eller, ålderdomligare, fotfolket är det truppslag inom en armé som traditionellt strider till fots. Historiskt sett har infanteriet även förflyttat sig till fots, men genom tiderna har infanteri också använt transportmedel som hästar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar, tåg, flygplan eller i helikoptrar - se cykelinfanteri, motoriserat infanteri och mekaniserat infanteri. Själva beteckningen infanteri eller infanteriregemente började man använda under 1600-talet.
Similar words:
sweinfanterist
norinfanterist
spainfante
norinfantil
spainfantería
spainfantil
sweinfektera
Your last searches:
  1. infanteriLast searches

# NAL Term
1 Flag peach
2 Flag bisterhet
3 Flag antal körda miles
4 Flag establecer
5 Flag pyramide
6 Flag acampador
7 Flag skade
8 Flag von
9 Flag rune
10 Flag fichero
11 Flag put
12 Flag be slow
13 Flag queso parmesano
14 Flag asociarse
15 Flag victoria
16 Flag tyranny
17 Flag ovidkommande
18 Flag dormirse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 810 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3870 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5338 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9461 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0848 - seconds.

mobiltelefon