logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for inventering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinventering
engbusiness [n]: stocktaking
spabusiness [n]: inventario [m]
swebusiness [n]: inventering
Example:
Results found in Swedish dictionary
sweinventering
engbusiness [n]: stocktaking
norbusiness [n]: inventering
spabusiness [n]: inventario [m]
Wiki:Inventering är en observationsundersökning där data insamlas. I butiker och lager görs detta genom att man räknar vad som finns i lager och i tillämpbara fall registrerar priser, stämmer av datakassornas rapporter etc. Detta görs ofta för att få en överblick samt att sätta en statistik över de varor som befinner sig på en specifik plats.
Similar words:
sweindexering
sweingenting
norindeksering
noringenting
sweinkvartering
norinnlevering
norinndeling
Your last searches:
  1. inventeringLast searches

# NAL Term
1 Flag guantazo
2 Flag veckodag
3 Flag pulse
4 Flag larv
5 Flag convento
6 Flag fore
7 Flag filt
8 Flag climbing
9 Flag emblem
10 Flag blue
11 Flag elfte
12 Flag glasruta
13 Flag antipara
14 Flag superviviente
15 Flag anslutande
16 Flag capturar
17 Flag göra omprov
18 Flag syrinfarge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1464 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4614 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9221 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0900 - seconds.

mobiltelefon