logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for Guds rike:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norGuds rike
enggeneral [?]: Kingdom of God
spageneral [?]: Reino de Dios
swegeneral [?]: Guds rike
Synonyms:de evige jaktmarker, det hinsidige, dødsriket, eden, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhall
Wiki:Guds rike eller Guds herredømme ( gr. ???????? ??? ???? - «basileia tou theou») er et sentralt begrep i Jesus fra Nasarets eskatologiske forkynnelse om frelse, i følge de synoptiske evangelier. I Matteusevangeliet brukes det ekvivalente begrepet Himmelens rike.
Example:
 1. Dronning i Guds rike og Det klukker i gamle sjøbuer.
 2. Og tok de enn vårt liv / Gods, ære, barn og viv / la fare hen la gå / De kan ei mere få / Guds rike vi beholder.
 3. Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere....
 4. Helbredelsens tjeneste i kirken er en levende formidling av Guds rike, en iscenesettelse av Evangeliet med sitt kosmologiske drama.
 5. Ja, men formaningene er sterkere i hans første brev til korinterne, sjette kapitel, hvor han kommer med en sterk advarsel rettet til oss alle ; vi skal vokte oss for dette dersom vi skal arve Guds rike.
 6. Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
 7. Den som har sans for dette ordet om korset, han har sans for det som hører Guds rike til.
 8. Den som ikke er beredt når Herren kommer, går glipp av livet i Guds rike.
 9. Derfor er det at fra øst og fra vest og fra nord og syd skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike.
 10. Det er på samme måte i Guds rike, sier Jesus.
 11. Det finnes tegn som taler og tegn som tier i Guds rike.
 12. Det glade budskap er at vi alle er invitert til bryllupsfest i Guds rike.
 13. Det var nettopp ved å bli sendt i døden at Jesus tok alles synder opp i seg og åpnet en dør til Guds rike.
 14. For også i Guds rike trengs det lys og vann og varme.
 15. Fra øst og fra vest og fra nord og syd skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike.
 16. Gud flyttet jo til Jorden, og der Gud har sitt bosted, der er også Guds rike, tenkte englene ganske riktig.
 17. Han er himmelkongen som bærer Guds allmakt og Guds kjærlighet helt frem til små og store som får lov å være barn i Guds rike.
 18. Himmelen har han også beholdt, som pensjonistbolig for oss efter endt arbeidsdag i Guds rike - på jord.
 19. Jesus har, som sagt tidligere, aldri forlangt av noen enkelte overbevisninger for å kunngjøre at Guds rike var kommet.
 20. Kristi forkynnelse innledet Guds rike, var fellesskapsfremmende.
 21. Misjon innebærer også å påpeke og bekjempe de kirkelige, økonomiske og politiske strukturer og krefter som stiller seg i veien for Guds rike.
 22. Og jeg er ikke det minste i tvil om at kvinnelige prester gjør en like god jobb i Guds rike som våre mannlige kolleger, sier generalsekretæren i NKS, som legger til at hun når noen år er gått gjerne kan tenke seg å ta fatt som menighetsprest.
 23. Slik forstått ble Jesu helbredelser, både ved Betestadammen og andre steder, demonstrasjoner på det nye Guds rike.
 24. Underet ligger skjult i at motsetninger som på menneskelig vis ikke synes å kunne forenes, finner sammen i et fellesskap som sprenger alle grenser, Guds rike.
 25. Uten at dere blir som barn igjen kommer dere ikke inn i Guds rike.
 26. Vi tror dessuten at mennesket ble satt på jorden som det er, og gjennom fritt valg kunne og kan få del i Guds rike eller gå fortapt.
 27. Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny, sier Jesus.
 28. Og tok de enn vårt liv / Gods, ære, barn og viv / La fare hen, la gå / De kan ei mere få / Guds rike vi beholder.
 29. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Similar words:
norGud fader
norgudelik
swegudalik
sweguds hus
Your last searches:
 1. Guds rikeLast searches

# NAL Term
1 Flag in itself
2 Flag curtailment
3 Flag move back
4 Flag gjøre vannfast
5 Flag lönnsirap
6 Flag mytologisk
7 Flag gjøre svakere
8 Flag attestation
9 Flag gjøre skamfull
10 Flag embrace each other
11 Flag gjøre saken klar
12 Flag gi lisens
13 Flag championship
14 Flag colt
15 Flag gjøre kompliment
16 Flag menos
17 Flag gjøre fast
18 Flag estar indeciso acerca de dos cosas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 239 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 113 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 776 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4378 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4561 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3764 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4350 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7459 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4315 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1591 - seconds.

mobiltelefon