logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for Kampuchea:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norKampuchea
enggeneral [?]: Kampuchea
spageneral [?]: Kampuchea
swegeneral [?]: Kampuchea
Example:
 1. Amerika og Kina fordømmer begge militær ekspansjonisme - den brutale okkupasjon av Afghanistan og undertrykkelsen av Kampuchea.
 2. Gult regn skal også være brukt i Kampuchea.
 3. Vietnamesiske styrker og Røde Khmergerilja var mandag i kamp langs grensen mellom Thailand og Kampuchea.
 4. FNs hovedforsamling krevde igår igjen at alle fremmede styrker må trekkes ut av Kampuchea.
 5. De 160 000 vietnamesiske soldatene i Kampuchea har et sikrere grep på situasjonen i landet enn noen gang tidligere siden invasjonen i 1978.
 6. Røde Khmergeriljaen i Kampuchea har de siste to ukene rettet en serie aksjoner mot de vietnamesiske styrkene i landet, på et tidspunkt av året da det normalt har vært vietnameserne som har satt inn sin militære vinteroffensiv.
 7. Tortur og mishandling er utbredt i Kampuchea, både i de deler av landet som kontrolleres av makthaverne i Pnom Penh og der hvor den antivietnamesiske Røde Khmergeriljaen har makten.
 8. Både folket, Kina, ASEAN og mine partnere i Demokratisk Kampuchea ønsker at jeg skal være det, sier han.
 9. Det må ikke herske noen tvil om at jeg ikke mener at en supermakt har en særlig rett til å blande seg inn i andre lands indre anliggender, eller å opptre utenfor folkerettens rammer, fremholdt utenriksministeren som i denne forbindelse henviste til norske uttalelser i forbindelse med bl.a. Afghanistan, Polen, Kampuchea og Grenada.
 10. Men det må holdes frie valg, helt i tråd med FNs resolusjon om Kampuchea.
 11. Norge er enig i at første viktige skritt mot løsning på situasjonen i Kampuchea må være at okkupasjonsmakten forplikter seg til å stoppe alle krigshandlinger og trekke styrkene sine tilbake.
 12. SovjetUnionen har produsert, transportert og brukt kjemiske våpen i Laos, Afghanistan og Kampuchea, i strid med Geneveavtalen fra 1925 og konvensjonen om kjemiske og biologiske stridsmidler fra 1972.
 13. Vi venter ikke å vinne krigen mot vietnameserne, men vil presse dem så hardt at de en dag vil gå med på et nøytralt Kampuchea med en samlingsregjering der både vi og det vietnamstøttede Heng Samrinregime får plass.
 14. ASEAN står i prinsippet fortsatt fast på kravet om at Vietnam må rette seg efter FNs resolusjon om Kampuchea, som krever at alle vietnamesiske styrker trekkes betingelsesløst tilbake, og at det holdes frie valg under internasjonal oppsikt.
 15. Aksjonen, som kostet mange kinesiske soldater livet, ble satt i verk efter at nærmere 200 000 vietnamesiske soldater rykket inn i Kampuchea og avsatte det fryktede Røde Khmerregimet.
 16. Amerika og Kina fordømmer begge militær ekspansjonisme, den brutale okkupasjon av Afghanistan og undertrykkelsen av Kampuchea.
 17. Anderledes er det når jeg holder innlegg på høringer om Kampuchea, Polen, Cuba.
 18. Andre land er helt lukket, som Kampuchea.
 19. Andre temaer som ventelig kommer opp, er det økonomiske samarbeidet mellom de to land, situasjonen i Kampuchea og Vietnam og behovet for avspenningsforhandlingene mellom øst og vest.
 20. Angrepene, som ble gjennomført ved hjelp av såvel infanterisom panserstyrker og artilleri, startet 1. juledag, som var seksårsdagen for den vietnamesiske invasjonen i Kampuchea.
 21. Angrepet er et av de største som Røde Khmergeriljaen har gjennomført siden 1979, da Vietnam invaderte Kampuchea og innsatte sitt eget styre i Phnom Penh.
 22. Anne Marie Levy konstaterer at det er mye som tyder på at vietnameserne er kommet til Kampuchea for å bli.
 23. Artilleriangrepene mandag kan ha sammenheng med konflikten i Kampuchea, der det de siste dagene har vært harde kamper mellom vietnamesiske styrker og Røde Khmergeriljaen som mottar økonomisk og militær støtte fra Kina.
 24. Begge land ønsker slutt på fremmed aggresjon i Afghanistan og Kampuchea.
 25. Cuba, Mongolia, Vietnam, Laos, Kampuchea og Afghanistan.
 26. De amerikanske angrep i Kampuchea tok sikte på å stanse tilførselen av mannskaper og materiell til det daværende SydVietnam.
 27. De ca. 80 vietnamesiske flyktningene som deltok bar plakater med krav om vietnamesisk tilbaketrekning fra Kampuchea.
 28. De harde kampene mellom kampucheanske geriljasoldater og vietnamesiske styrker i nærheten av grensen til Thailand denne uken markerer starten på en ny, blodig etappe i konflikten mellom Vietnam og Kampuchea.
 29. De siste angrepene kom 1. juledag, som samtidig var sekspårsdagen for den vietnamesiske invasjonen i Kampuchea.
 30. De uakseptable betingelser som Pravda henviser til, er de tre krav som kineserne stiller for å normalisere forholdet til Sovjet : en reduksjon av de sovjetiske troppestyrker i Mongolia, slutt på den sovjetiske støtte til Vietnams okkupasjon av Kampuchea og en tilbaketrekning av styrkene i Afghanistan.
Similar words:
norKambodsja
norkampanje
norkampe
norkampere
norkaputse
sweKambodja
swekamma hem
Your last searches:
 1. KampucheaLast searches

# NAL Term
1 Flag alder
2 Flag oppoverbakke
3 Flag garanti
4 Flag på alerten
5 Flag caving
6 Flag okonventionell
7 Flag syndfri
8 Flag gode
9 Flag osjälvisk man
10 Flag snill
11 Flag sytilbehøsrbutikk
12 Flag nurse
13 Flag chopping
14 Flag jiggle
15 Flag sladre
16 Flag ærekrenkelse
17 Flag beføle
18 Flag resonator

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2843 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3531 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3729 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3044 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3629 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5921 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3640 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4261 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6891 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6297 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1478 - seconds.

mobiltelefon