logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for Nye Testamentet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norNye Testamentet
engBibel [n]: New Testament
spaBibel [n]: Nuevo Testamento [m]
sweBibel [n]: Nya Testamentet
Example:
 1. Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
 2. Bibelselskapene i disse områder har et meget nært og levende samarbeide som nu blant annet har resultert i en ny oversettelse av Det nye testamentet til arabisk hverdagsprog, med et mulig marked på 100 millioner mennesker i MidtØsten og NordAfrike.
 3. Det er tallrike eksempler på at programmedarbeiderne går direkte fra påståtte paralleller mellom Det gamle og Det nye testamentet og andre religioner til slutninger hvor GT og NT kun fremstilles som en sammensmeltning av ulike religiøse forestillinger.
 4. En ting er diskusjonen om det finnes fortolkende og systematisk dekning for Bratteruds holdning til homofile i Det Nye Testamentet.
 5. Han viste også til vandrehistorier som teoretisk kan ha sitt utspring i Det Nye Testamentet, dersom historiens innhold legges til grunn.
 6. I senjødedommen og siden i Det nye testamentet ble ordet uttrykk for det å sette seg definitivt utenfor Guds sammenheng.
 7. Ikke en gang Det nye testamentet er rettesnor for ham i hva det kristne budskap bringer, men det er hans subjektive oppfatning av hva i Bibelen den vanlige Olanordmann skulle kunne gi respons til.
 8. Læren om mennesket, slik vi finner den i Det nye testamentet forteller oss sannheten om oss selv.
 9. Mer om det i Det nye Testamentet.
 10. Begrunnelsen for at kvinnen ikke kan få kjøpt kassetter med Det nye testamentet, er at hun hverken er blind, svaksynt eller lesehemmet.
 11. De tekstene i Det nye testamentet som tar opp spørsmålet, er vanskelig å tolke.
 12. Det er ingen hemmelighet for noen lenger at Det nye testamentet, slik vi kjenner det i dag, for en stor del har fått sin endelige form under utallige kirkemøter.
 13. Jesu lidelseshistorie er skildret sammen med en rekke utdrag fra det gamle og nye testamentet.
 14. Men alt i Det nye testamentet krever Paulus kvinners taushet i forsamlinger og underordning under mannen.
 15. Men slik er ikke det bildet vi møter i Det nye testamentet.
Similar words:
sweNya Testamentet
Your last searches:
 1. Nye TestamentetLast searches

# NAL Term
1 Flag svindlet
2 Flag for min del
3 Flag föra
4 Flag sist
5 Flag grävmaskin
6 Flag anelse
7 Flag överlämna
8 Flag gem
9 Flag kassachef
10 Flag skärt
11 Flag mård
12 Flag krem
13 Flag culpa
14 Flag acuity
15 Flag trade union representative
16 Flag spindel
17 Flag carta de crédito
18 Flag navlebeskuelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1867 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2137 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1803 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2412 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3921 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2449 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2818 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5370 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5153 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1705 - seconds.

mobiltelefon