logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for Trojansk hest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norTrojansk hest
enghistory [n]: Trojan horse
spahistory [n]: caballo de Troya [m]
swehistory [n]: Trojanska hästen
Example:
  1. Men i sin profil utad opptrer han som en medspiller for Østblokken, for ikke å si som en trojansk hest innen den vestlige alliansen.
  2. Mens franske elektronikkinteresser ser med tildels skeptiske øyne på den japanske kjøpeoffensiv, som de mener kan føre til at japanerne får en trojansk hest innen fransk industri, har de franske myndigheter hittil ikke gjort noe for å stanse kjøpene.
  3. Den sosialdemokratiske folkehjemsideen er blitt en trojansk hest, ifølge Wesenlund.
  4. Efter de alliertes skepsis til å begynne med, tok det ikke lang tid før man innså at Mitterrands regjering langtfra var noen sosialistiskkommunistisk trojansk hest, men tvertimot USAs trolig sterkeste sikkerhetspolitiske støttespiller i Europa.
  5. Men samtidig har vi innen det borgerlige styre en trojansk hest som heter Helseloven.
  6. Nå er den blitt til en trojansk hest.
Similar words:
engTrojan horse
sweTrojanska hästen
Your last searches:
  1. Trojansk hestLast searches

# NAL Term
1 Flag virtue
2 Flag excite
3 Flag contingency
4 Flag delight
5 Flag levere
6 Flag omstendelig
7 Flag skjell
8 Flag zacear
9 Flag hevde
10 Flag alluring
11 Flag kjøre skøyter
12 Flag finalidad
13 Flag pinsedag
14 Flag hele
15 Flag abolir
16 Flag polare
17 Flag noun
18 Flag blest

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1041 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1197 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1449 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1262 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1870 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3102 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1923 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2208 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4598 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4653 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1942 - seconds.

mobiltelefon