logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for adelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noradelig
enggeneral [a]: noble
spageneral [a]: noble, ahidalgado, aristocrático
swegeneral [a]: adlig, förnäm, nobel, ädel
Synonyms:ansett, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, prominent, rojalistisk, statelig
Derived terms:ikke-adelige personer, skadelig, uadelig person, uskadelig for miljøet, uskadeliggjøre, uskadelig, gladelig
Example:
  1. Forbrytelsens element heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet von, en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
  2. Berlinguer, som er blitt omtalt som Den røde marki i italinesk politikk, ble født i en adelig familie på Sardinia, men skrev seg i 1943 inn i det dengang forbudte kommunistparti.
  3. Denne ruvende herregården som har vært både krongods og adelig herresete.
  4. I virkeligheten tilhørte han slekten Marcello i Italia, en adelig familie med storgods ved Venezia.
  5. Nettelhorst fikk forøvrig omgjort betegnelsen krongods til adelig setegård, så slapp eieren til Berby å betale skatt til kronen.
  6. Og husk, opprinnelig var Karl Johan en vanlig sersjant og ikke adelig i det hele tatt ! skyter Kavli inn.
Similar words:
noradlig
sweadlig
engad lib
engad-lib
noradel
noradling
spaadalid
Your last searches:
  1. adeligLast searches

# NAL Term
1 Flag nonsmoker
2 Flag fjuske
3 Flag dower
4 Flag surmule
5 Flag appetittlig
6 Flag skiftning
7 Flag trouble
8 Flag muhammedanisme
9 Flag ground beef
10 Flag poner en venta
11 Flag livsvarig
12 Flag utföra
13 Flag named
14 Flag mannssjåvinist
15 Flag hårbotten
16 Flag opprettholdende
17 Flag testa
18 Flag mortalitet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 544 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 689 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1324 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2592 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8178 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2306 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5817 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6633 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7157 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2066 - seconds.

mobiltelefon