logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for adelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noradelig
enggeneral [a]: noble
spageneral [a]: noble, ahidalgado, aristocrático
swegeneral [a]: adlig, förnäm, nobel, ädel
Synonyms:ansett, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, prominent, rojalistisk, statelig
Derived terms:ikke-adelige personer, skadelig, uadelig person, uskadelig for miljøet, uskadeliggjøre, uskadelig, gladelig
Example:
  1. Forbrytelsens element heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet von, en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
  2. Berlinguer, som er blitt omtalt som Den røde marki i italinesk politikk, ble født i en adelig familie på Sardinia, men skrev seg i 1943 inn i det dengang forbudte kommunistparti.
  3. Denne ruvende herregården som har vært både krongods og adelig herresete.
  4. I virkeligheten tilhørte han slekten Marcello i Italia, en adelig familie med storgods ved Venezia.
  5. Nettelhorst fikk forøvrig omgjort betegnelsen krongods til adelig setegård, så slapp eieren til Berby å betale skatt til kronen.
  6. Og husk, opprinnelig var Karl Johan en vanlig sersjant og ikke adelig i det hele tatt ! skyter Kavli inn.
Similar words:
noradlig
sweadlig
engad lib
engad-lib
noradel
noradling
spaadalid
Your last searches:
  1. adeligLast searches

# NAL Term
1 Flag prognostisere
2 Flag långhårig
3 Flag dommedag
4 Flag sobrina
5 Flag innunder
6 Flag distribusjon
7 Flag ascender
8 Flag aerospacial
9 Flag telenovela
10 Flag compact disk
11 Flag gnet
12 Flag forpliktet
13 Flag constreñir
14 Flag undergå
15 Flag deprimere
16 Flag floket
17 Flag orgel
18 Flag retrospection

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7250 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1841 - seconds.

mobiltelefon