logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for adskille:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noradskille
engdifferensiering [v]: differentiate, distinguish, discriminate, make a distinction, draw a distinction, tell apart
formål [v]: separate, disconnect
spadifferensiering [v]: diferenciar, distinguir, hacer diferencias
formål [v]: separar, desconectar
swedifferensiering [v]: åtskilja
Synonyms:særskilte, dele, avskille, skille, skilles
Derived terms:adskillende, adskille noen
Example:
 1. Når jeg henvender meg til ulike departementer, varierer svartiden fra under ti dager til nesten ti måneder på spørsmål som i vanskelighetsgrad ikke ser ut til å adskille seg meget, skriver sogneprest Wilter.
 2. Bydelsutvalget prioriterer redusert trafikk på boligveier, foruten fortau, sykkelveier og turveier for å adskille myke trafikanter fra kjøretrafikken.
 3. Bøkene vil bli innbundet i en myk perm og adskille seg fra pocketbøkene, allikevel vil man holde prisen så lav som mulig.
 4. De hevdet at det også var enighet om å øke mandatet til en sikkerhetskomite som skal overvåke våpenhvilen, foruten å treffe de nødvendige tiltak for å adskille de stridende parter langs krigsfrontene i Beirut og i fjellområdet øst for hovedstaden.
 5. Det var så tidlig som i 1952 at fysiologene Bloch og Pursell oppdaget magnetisk resonans, og i 1971 ble det påvist at dette kunne brukes til å adskille kreftvev fra normalt vev hos dyr.
 6. Det vil komme som en formidabel overraskelse for de fleste iakttagere i Washington om Reagans siste fire år viser seg å adskille seg vesentlig fra hans første.
 7. Dette bør adskille seg fra det nåværende utdannelsesprogram for HVungdom ved at det ikke omfatter bare rene militære disipliner og at skyteøvelsene bare omfatter skyting med lettere våpen.
 8. Ifølge Kreml skal partiet tydelig vise at det estiske folks historie ikke går å adskille fra utviklingen og styrken i den sovjetiske staten.
 9. Vår fullstendige mangel på evne til å adskille problemdrøfting fra personlig interesser og dermed mer og mindre kamuflert grådighet, samt evnen til å erkjenne konsekvensene for inflasjonsnivå og andre slike problemtilstander i tidens samfunnsutvikling.
 10. Og det som Gud har sammenføyet, skal intet menneske adskille, supplerer den mest taleføre halvpart høytidelig.
 11. Blant de seks andre punktene ministrene og fotballlederne ble enige om å drøfte før neste sesong innledes i august, er flere og bedre gjerder som kan adskille hjemme og bortepublikum, mer bruk av videokameraer for å samle bevis mot bråkmakere, flere adskilte familietribuner.
 12. Da er det meget betenkelig å adskille to så fundamentale områder som dem moralen og livssynet representerer.
 13. Forslaget om å adskille forhandlingene om mellomdistanserakettvåpen fra de to andre deler av Geneveforhandlingene kom overraskende, efter at Moskva hittil alltid har insistert på at forhandlingene om de tre kurver måtte føres sammen.
 14. Og valget av glass som materiale vil gi overbygningen for adkomsten til Tbane og togstasjon et forholdsvis lett preg, slik at den klart vil adskille seg fra de mer monumentale, fredede bygninger.
 15. SovjetUnionens partisjef Mikhail Gorbatsjov slapp en nedrustningspolitisk bombe under sin tale i den franske nasjonalforsamling torsdag, da han foreslo å adskille forhandlingene om mellomdistanseraketter i Europa fra de øvrige to hovedområder i Geneveforhandlingene, om strategiske våpen og romvåpen.
Similar words:
noradskilt
noradskillende
engadvice
engadorable
engadvise
noradspre
engadmire
Your last searches:
 1. adskilleLast searches

# NAL Term
1 Flag penología
2 Flag de som
3 Flag spare
4 Flag de interés
5 Flag indeterminado
6 Flag glöda
7 Flag uttryckslös
8 Flag profitør
9 Flag målsättning
10 Flag upolert
11 Flag nerveknute
12 Flag take place
13 Flag embedstid
14 Flag nomeolvides
15 Flag syntactic
16 Flag skava av
17 Flag shake-up
18 Flag sugande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 248 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1919 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 524 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1187 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4021 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4901 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5147 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4257 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4889 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8651 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1771 - seconds.

mobiltelefon