logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for advokat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noradvokat
englaw - man [n]: lawyer, attorney, attorney-at-law, counselor-at-law, counsel, counselor, counsellor
rettsvitenskap - kvinne [n]: lawyer, attorney, counselor-at-law, counsellor-at-law, counsel, counselor, counsellor, attorney-at-law
spalaw - man [n]: abogado [m], defensor [m], fiscal [m], procurador [m]
rettsvitenskap - kvinne [n]: abogada [f], procuradora [f], defensora [f]
swelaw - man [n]: advokat
Synonyms:aktor, anklager, apologet, forsvarer, jurist, prokurator, rådgiver, sakfører, talsmann, vinkelskriver
Derived terms:statsadvokat, allmenn forsvarsadvokat, rettergangsadvokat, uteslutte fra advokatsamfunnet, praktiserende advokat, rådgivende advokat
Wiki:Advokat er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bedrifter og privatpersoner.
Example:
  1. Jeg har på følelsen av at du vil bli en veldig god advokat.
  2. Dette barnet drømmer om å en dag bli advokat.
Results found in Swedish dictionary
sweadvokat
englaw - man [n]: lawyer, attorney, attorney-at-law, counselor-at-law, counsel, counselor, counsellor
rättsvetenskap - kvinna [n]: lawyer, attorney, counselor-at-law, counsellor-at-law, counsel, counselor, counsellor, attorney-at-law
norlaw - man [n]: advokat
spalaw - man [n]: abogado [m], defensor [m], fiscal [m], procurador [m]
rättsvetenskap - kvinna [n]: abogada [f], procuradora [f], defensora [f]
Synonyms:
  1. försvarsspelare, back
  2. usling, förbrytare, fähund, ligist, missdådare, gangster, bandit, buse, bov, brottsling
Derived terms:allmän försvarsadvokat, utesluta ur advokatsamfundet
Wiki:Advokat är en jurist som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i Kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register.
Example:
  1. Jag behöver en advokat.
  2. Jag vill ha en advokat.
  3. Låt mig ringa min advokat.
  4. Det är dyrt att anlita en advokat.
  5. När jag läste till advokat sa mina lärare åt mig att aldrig ställa en fråga som jag inte visste svaret på.
Similar words:
engadvocate
engadopt
engadroit
engadvocacy
noradekvat
noradkomst
noradvent
Your last searches:
  1. advokatLast searches

# NAL Term
1 Flag reticencia
2 Flag grosshandel
3 Flag tricentenario
4 Flag asociada
5 Flag kastanj
6 Flag visa
7 Flag hvitmaling
8 Flag forlibe
9 Flag kastanje
10 Flag australiensk
11 Flag småkake
12 Flag perder la esperanza
13 Flag sprosse
14 Flag den senare
15 Flag coffee
16 Flag utuktig
17 Flag significance
18 Flag sanset

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2740 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1807 - seconds.

mobiltelefon