logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for agentur:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noragentur
engcars [n]: dealership
business [n]: agency, operation
spacars [n]: concesionario [m]
business [n]: agencia [f]
swecars [n]: agentur
Synonyms:kontor, skjenk
Example:
 1. 57 prosent av de spurte innen detaljhandelen venter øket omsetning, mens bare 44 prosent innen engros og agentur venter oppgang i fjerde kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal ifjor.
 2. A / S Frankering har Norgesagentur for det store amerikanske konsernet Piney Bowes, samt agentur for Bell & Howells konvolutteringsmaskiner.
 3. A. Mitchell Agentur A / S, Oksenøyveien 37, 1324 Lysaker.
 4. A. Mitchell Agentur A / S, Oksenøyvn. 37, 1324 Lysaker.
 5. Den norske delen av Danfosskonsernet driver agentur, import og salg av konsernets produkter i Norge.
 6. NHFs konjunkturbarometer viser at optimismen er noe mer utbredt i detaljhandelen enn innen engros og agentur.
 7. På lengre sikt er det mulig at man vil utvikle agentur og handelsvirksomhet for vekstindustrien.
 8. Wilh. Wilhelmsen bruker bevisst agentur og terminaldriften i sin opplæring av nye rederimedarbeidere, f.eks. unge økonomer som senere skal arbeide sentralt i administrasjonen.
 9. Efter nådd pensjonsalder og frem til fylte 80 år, arbeidet han hos Rieber Pels og Agentur.
 10. Eirik Andersen er ansatt som disponent for sikkerhets og kommunikasjonssystemer i NorTelco A / S. Peter Thorner er ansatt som disponent for agentur og trading.
 11. Ikke noen av de fire barna hans hadde lyst til eller anlegg for agentur og salgsvirksomhet.
 12. Jahre Line er en betydelig enhet, Bastøfergene er nylig overtatt, videre eier Kosmos Park Hotel i Sandefjord, Hotel Conti Hansa i Kiel, spedisjon, agentur og reisebyråer.
 13. Nå trer Hegnar også inn på fashionmarkedet gjennom et nyervervet agentur for Pierre Cardinmoteklær.
 14. Selskapet har fått agentur for hele Skandinavia fra en fransk produsent.
 15. Tiltalte svarte at en del var kasserte ting, en del vareprøver han hadde mottatt idet han gikk med planer om å starte et agentur for medisinsk utstyr.
Results found in Swedish dictionary
sweagentur
engcars [n]: dealership
business [n]: agency
norcars [n]: agentur
spacars [n]: concesionario [m]
business [n]: agencia [f]
Synonyms:kontor, skänk
Similar words:
noragent
sweagent
spaagente
spaaguntar
engagent
noragens
engagenda
Your last searches:
 1. agenturLast searches

# NAL Term
1 Flag absorto
2 Flag campingplass
3 Flag drops
4 Flag helt enkelt
5 Flag trazar
6 Flag skikkethet
7 Flag fyrsidig
8 Flag profesjonisme
9 Flag veranda
10 Flag altan
11 Flag dementi
12 Flag klåpare
13 Flag roomer
14 Flag akt
15 Flag baste
16 Flag turnus
17 Flag aladierna
18 Flag período

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 505 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3003 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 708 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1367 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4237 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5121 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5399 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4505 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5092 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9048 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1667 - seconds.

mobiltelefon