logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for akademiker:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norakademiker
enguniversity - man [n]: graduate, college graduate
universitet - kvinne [n]: graduate, college graduate
man [n]: academician
woman [n]: academician
spauniversity - man [n]: titulado de la universidad [m]
universitet - kvinne [n]: titulada [f]
man [n]: académico [m], academista [m]
woman [n]: académica [f]
sweuniversity - man [n]: akademiker
Synonyms:
 1. bibliofil, bokelsker, bokorm, lesehest, litterat, lærd, pugghest, student
 2. filosof, logiker, tenker, vismann
Wiki:Akademiker kan dels være betegnelsen på en person som er utdannet ved et universitet, dvs. har en akademisk grad, dels på en person som er virksom innen akademisk arbeid. En akademisk borger er en innskrevet studerende eller en ansatt person ved et universitet.
Example:
 1. En nyutdannet akademiker utsettes for en ulykke, og blir arbeidsufør for noen måneder.
 2. 1. september er akademikernes dag fra den årgang da det å være akademiker, var noe.
 3. Arnfinn Jensson er den skolerte akademiker med engelsk hovedfag og med fransk og historie bifag, og han er den nøkterne NTBjournalist med over tyve års tjenste.
 4. Den brautende Jacob von Tyboe og en knirkete, støvete akademiker er de to usympatiske fyrene i denne komedien.
 5. Det trenger akkurat en akademiker som deg.
 6. Det var noe lettere å være akademiker på arbeidsmarkedet i 1983 enn året før - selv om mulighetene varierte med utdannelse.
 7. Han var akademiker av den gamle skole, hun hadde et kunstnersinn.
 8. Ifølge stiftelsen vil heller ikke alltid en akademiker være den mest egnede til å vurdere alle oppgaver.
 9. Ildsjelen Sverdrup fikk den nøkterne, men like ordrike akademiker som motstander.
 10. Og du som er akademiker fra Blindern.
 11. På bibliotekene kan man få nyttige tall på utlån, på populære bøker, og jeg har sett mang en akademiker som griner på nesen og sier at det borger da ikke for bøkenes kvalitet.
 12. Dertil akademiker uti norsk og historie.
 13. Det betyr for eksempel at en ung akademiker som er førstesekretær i Finansdepartementet, blir definert som arbeider, selv om han ellers snart blir byråsjef eller velstående skattejurist i det private næringsliv.
 14. En 48 år gammel sovjetisk akademiker, dosent Jurij Nagosodskij, har søkt om oppholdstillatelse i Sverige.
 15. En akademiker må regne med å få mer enn 30 prosent lavere lønn i begynnerstilling i Staten enn hos andre arbeidsgivere.
 16. En ledende israelsk akademiker, professor Daniel J. Elazar, bekrefter overfor Aftenposten at planen slik den er presentert av Haaretz, er i full overensstemmelse med anbefalingene i en undersøkelse som han selv ledet, som ble fremlagt for femseks år siden.
 17. For det andre mistet organisasjonen betydelig støtte blant de brede lag av sunnitter som forøvrig stiller seg kritisk til regimet, men som sterkt motsatte seg den måte dette oppgjøret ble fremprovosert på, hevder en utenlandsk akademiker som spesielt har viet seg studiet av Assads regime.
 18. I tillegg til partiene, har en rekke fagforbund samt akademiker og studentorganisasjoner vedtatt å underskrive overenskomsten.
 19. Ikke desto mindre går en meget bevegelig og svært lite fastlåst akademiker hen og fyller 70 år idag, nemlig professor Hans Midbøe.
 20. Mannen som sier dette, er hverken rik jordeier eller forretningsmann, men en middelklasseegypter, akademiker og med en jevnt bra betalt jobb i et internasjonalt firma i Cairo.
 21. Men denne svarartikkel kan gjerne leses som et råd fra hjertet om endel ting hun med fordel kunne la være ugjort, både som akademiker og som deltager i en pressedebatt.
 22. Men om Tora Houg er en typisk akademiker, er til gjengjeld den nye Hedmarksrepresentanten en ekte industriarbeider.
 23. Mens man venter på et fast arbeidsforhold i det yrket man er utdannet for, mener jeg at en kortvarig jobb er aktuell enten man er akademiker eller har annen bakgrunn.
 24. Som ledende akademiker stivnet han aldri i noen faglig bås.
Results found in Swedish dictionary
sweakademiker
enguniversity - man [n]: graduate, college graduate
universitet - kvinna [n]: graduate, college graduate
man [n]: academician
woman [n]: academician
noruniversity - man [n]: akademiker
spauniversity - man [n]: titulado de la universidad [m]
universitet - kvinna [n]: titulada [f]
man [n]: académico [m], academista [m]
woman [n]: académica [f]
Synonyms:
 1. bibliofil, bokälskare, litterat, lärd, plugghäst, student
 2. filosof, tänkare
Derived terms:akademiker som bedriver fortsatta studier efter examen, akademikermössa
Similar words:
norakademi
norakademisk
sweakademism
norakademisme
sweakademiskt
sweakademisk
sweakademi
Your last searches:
 1. akademikerLast searches

# NAL Term
1 Flag radio play
2 Flag no matter what
3 Flag nos
4 Flag regocijo
5 Flag splash
6 Flag grow out of
7 Flag platoon
8 Flag section
9 Flag kallbrandsartad
10 Flag lammelse
11 Flag detector
12 Flag föra fram
13 Flag untrained
14 Flag surmuling
15 Flag respuesta
16 Flag reassurans
17 Flag grisa ner
18 Flag cystitt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1551 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1834 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2100 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1774 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2383 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3868 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2420 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2791 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5332 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5126 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1893 - seconds.

mobiltelefon