logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for akkreditiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norakkreditiv
enggeneral [n]: credential, letter of credence el. credit, credentials
spageneral [n]: credencial, carta credencial
swegeneral [n]: referens
Synonyms:
  1. akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
  2. attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
Wiki:Et akkreditiv (brukes oftest i flertallsformen akkreditiver) er et fullmaktsskriv for en diplomatisk utsending. Ved innsettelse som ambassadør eller generalkonsul må den som er utnevnt overlevere sine akkreditiver til rette myndighet. Dette utløser den formelle, gjensidige anerkjennelsen av at personen representerer sitt land i et fremmed land.
Example:
Similar words:
norakkreditere
norakkreditert
norakkusativ
norakevitt
norakkedere
noraksesstid
noraktiv
Your last searches:
  1. akkreditivLast searches

# NAL Term
1 Flag strekk
2 Flag trøstende
3 Flag lån
4 Flag butter up
5 Flag ironisere
6 Flag ash
7 Flag tourist
8 Flag stikke i skjeden
9 Flag pronere
10 Flag fremdrift
11 Flag ge dropp
12 Flag boning
13 Flag arid
14 Flag rusk
15 Flag severe punishment
16 Flag flush
17 Flag turn in
18 Flag make a diagnosis of

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1661 - seconds.

mobiltelefon