logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for akseptabel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norakseptabel
enggood [a]: acceptable, satisfactory, reasonable
fornuftig [a]: possible, acceptable, suitable
quality [a]: adequate, acceptable
spagood [a]: aceptable, satisfactorio, razonable
fornuftig [a]: posible, aceptable
quality [a]: adecuado, aceptable
swegood [a]: acceptabel
Synonyms:
 1. anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tålelig
 2. bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttig
Derived terms:uakseptabel, akseptabelt
Example:
 1. Moralsk akseptabel - for hvem ?
 2. Den er akseptabel.
 3. Den til enhver tid tjenestegjørende politistyrke i ferietiden vil forutsetningsvis være i stand til å løse oppgavene ved ordensavdelingen og kriminalavdelingen på en akseptabel måte, slår Aavatsmark fast.
 4. Derfor er kommunen interessert i å overta brukte boliger med akseptabel standard, hvilkket ikke minst borettslagsleiligheter pleier å være, fremholder boligdirektør Fossum.
 5. Det er som sagt mange faktorer som spiller inn, men vi har vært inne på tanken om å vise norsk førstedivisjon direkte i TV under forutsetningen av at kompensasjonen til klubbene blir akseptabel.
 6. Det vil koste for mye å utbedre anlegget til en akseptabel standard, og vi har i stedet besluttet å lagre stillaset på en egnet tomt i Maridalen, for eventuelt å bygge den opp igjen senere, dersom interessen for hoppsport tar seg opp blant klubbens aktive medlemmer, sier han.
 7. Fordi dette var den første sak i sitt slag tok jeg kontakt med statsadvokat Even Fredriksen i Stavanger, og han sa seg enig i at samfunnstjeneste i dette tilfelle var en akseptabel reaksjon.
 8. Hun ønsker svært gjerne å besøke Hollywood, og vi synes løsningen på denne saken er helt akseptabel.
 9. IATA har kommet frem til en løsning som også vi finner akseptabel, sier adm. direktør Jan Dietrichson i Winge Reisebureau.
 10. IATA har nå kommet frem til en løsning som også vi finner akseptabel, sier Dietrichson i en kommentar til Aftenposten.
 11. Jeg er svært glad for at vi nå er kommet frem til en løsning som er akseptabel for alle parter, efter mange og lange drøftelser som en tid var preget av visse meningsforskjeller, uttaler Bjerkmann i en kommentar til Aftenposten.
 12. Jeg tror det er behov for en konsekvensstudie omkring pendling i Forsvaret, spesielt med tanke på om dette kan være en akseptabel løsning for befalet og familien.
 13. Men vi kommmer ikke forbi at det er noe som heter akseptabel risiko, understreker Wermundsen.
 14. Når det nå er blitt en løsning som både Helge Hognestad og biskop Andreas Aarflot har funnet akseptabel, så er det ikke nødvendig å sende denne saken ut til høring blant de teologisk sakkyndige, slik Jervell efterlyste.
 15. Når dette imidlertid blir regelen istedenfor unntagelsen på grunn av uenighet mellom britiske og norske skattemyndigheter, er situasjonen en helt annen og langt mindre akseptabel.
 16. Prisen må være akseptabel.
 17. Tror De forsøkene i skolen blir videreført på en akseptabel måte når skolesjefen overtar ansvaret ?
 18. Vi befinner oss i en periode da det ikke lenger bare er snakk om å opprettholde en akseptabel levestandard.
 19. Vi gir ikke opp før vi har fått en akseptabel forklaring på hva som hendte med henne, sier det svenske utenriksdepartement, som i syv år har arbeidet aktivt med saken og forsøkt å påvirke Argentina til å samarbeide.
 20. Vi har flinke boligkjøpere som vet å forhandle seg frem til en akseptabel pris.
 21. Adresseavisen vil på ingen måte akseptere alle de advarsler som er kommet mot et slikt system, idet den regner med at det ville være mulig å gi slike høringer en akseptabel form.
 22. At mye må tåles fra NRK får så være - for oss vanlige mennesker er imidlertid herr Lønnings form og tone, det være seg i eteren eller på papiret, ikke akseptabel.
 23. Bakgrunnen er at Asker kommunale dyrevernsnevnd ikke finner bygningen akseptabel for husdyrhold på helårsbasis.
 24. Bare Bjørn Nyland på 7. plass, var akseptabel.
 25. Blant annet fordi man fant frem til fordelaktige finansieringsløsninger som andre ikke hadde, blir dette prosjektet en meget akseptabel forretning for StoltNielsen.
 26. Boligrådmannen og kulturutvalget vil kun tilby HA å kjøpe Berle skole og at eiendommen averteres tl salgs dersom HA ikke godtar en for kommunen akseptabel pris.
 27. Cheysson sa videre at situasjonen ikke var akseptabel for Frankrike som vil fortsette å øve press på Libya.
 28. Da Høyres fylkessekretærer var samlet til konferanse ifjor høst, kom det klart frem at Benkows dobbeltrolle ikke var akseptabel for organisasjonen.
 29. Dahl har inntrykk av at feilmarginen innen barnevernet er innenfor en akseptabel grense, selv om Kevin beklageligvis ble hentet på et ugunstig tidspunkt.
 30. De hevder at denne importen selges til priser som tvinger EFs egne produsenter til å gå så langt ned i pris at de ikke er istand til å dekke omkostningene og få en akseptabel avkastning.
Similar words:
norakseptabelt
norakseptant
norakseptere
noraksept
noraksel
noraksent
noraksenttegn
Your last searches:
 1. akseptabelLast searches

# NAL Term
1 Flag livsgjerning
2 Flag salmonella
3 Flag undertecknad
4 Flag eres bienvenido a
5 Flag nighty
6 Flag slite
7 Flag ta
8 Flag approval
9 Flag waken
10 Flag adekvat
11 Flag alzado
12 Flag slik
13 Flag reflekterande
14 Flag falsemaskin
15 Flag falla
16 Flag legge
17 Flag predike
18 Flag dilatoria

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7927 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1703 - seconds.

mobiltelefon