logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for aktor:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noraktor
enggeneral [?]: prosecutor
spageneral [?]: fiscal
swegeneral [?]: åklagare
Synonyms:advokat, anklager, apologet, forsvarer, jurist, prokurator, rådgiver, sakfører, talsmann, vinkelskriver
Derived terms:avgjørende faktor, bestemmende faktor, faktor, felles faktor, kalfaktor, kjernereaktor, kiropraktor, reaktor, rhesusfaktor, Rh-faktor, største felles faktor, traktor, faktorisere, ekstraktor, fusjonsreaktor, risikofaktor, årsaksfaktor
Anagrams:kroat
Wiki:Aktor, også kalt anklager eller offentlig anklager, er betegnelser på den personen som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor er ikke et yrke, men en rolle man har under en rettssak. Det finnes ulike ordninger for hvem som er aktor, men i de fleste land er dette en typisk oppgave for statsadvokater.
Example:
 1. Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
 2. Aktor, aktor, bryter advokat Hestenes inn - dette kunne ha vært undersøkt allerede fra 21. november.
 3. Aktor har utelukkende bygget sin bevisførsel på 62åringens forklaringer til politiet, og det er svært beklagelig at forsvaret ikke har hatt muligheten til å eksaminere ham her i retten, hevdet forsvarerne Tor Erling Staff og advokat Morten Kjensli.
 4. Bare den fornuftige tvil skal komme tiltalte til gode, slik tvil forekommer ikke i denne saken, sa aktor.
 5. Begge drapene er skjedd på en gruoppvekkende måte, og selve handlingene vidnet om en usedvanlig kaldblodighet som savner sidestykke i norsk rettshistorie, sa aktor.
 6. Bratteruds bønner minner om yrkesforbud, mente aktor, statsadvokat Erling O. Lyngtveit.
 7. Den 56 år gamle tyrkiske familiefaren og hans sønner på 26 og 21 år bør alle dømmes for overlagt drap på Ramazan Berber, konkluderte aktor i sin nærmere to timer lange prosedyre i den såkalte Berbersaken i Eidsivating lagmannsrett i Drammen tirsdag.
 8. Den reelle kursvirksomheten er blitt så forkludret av feilrapporteringer at det ikke har vært mulig for politiet å finne tilbake til hva som er hva, sa aktor.
 9. Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i selve efterforskningen og senere som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
 10. Det er ennå ikke avgjort om frifinnelsen av pastor Hans Bratterud vil bli anket, opplyser aktor, politiadjutant Anne C. Buer, til NTB.
 11. Det er ikke nødverge når den angivelige angriper forsøker å komme løs, men i stedet blir påført nye knivstikk, sa aktor.
 12. Det er ikke riktig som aktor sier at vi i uttrykket umennesker mener undermennesker.
 13. Det er spesielt tre scener i filmen som påtalemyndigheten mener er i strid med lovbestemmelsen, sa aktor.
 14. Det måtte han innse når sikkerhetsreglene ikke ble fulgt, sa aktor.
 15. Det vil være irrelevant å skyve ansvaret oppover i rekkene, mente aktor.
 16. Dette er ingen politisk sak, det er ikke for deres lederskap av Nasjonalt Folkeparti, men for deres ytringer av grov rasediskriminerende karakter disse fem nå sitter på tiltalebenken, sa aktor.
 17. Dette utbrøt aktor i Hålogaland lagmannsrett i Kirkenes, statsadvokatfullmektig Rolf Eidissen, da Oddvar Majala sa at han undertegnet selvangivelsen på kontoret til ligningssjefen i Måsøy efter at han var blitt fortalt at innskuddene manglet.
 18. Du var ikke klar over, da, at dette kunne innbringe midler urettmessig ? spurte aktor, politiadjutant Tore Lindseth.
 19. Er smykkene tyvegods ? spurte aktor.
 20. Følte De Dem forpliktet til dette ? spør aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal.
 21. Han var forretningsmannen i den profesjonelle narkotikaligaen som bare hadde profittmotivet for øye, sa aktor.
 22. Hoaas har ikke på noen som helst måte vært med på å spre noe som helst til skoler eller fagforeninger, og her settes en mann under tiltale for noe aktor overhodet ikke har ført bevis for.
 23. Hva gjorde De efter påkjørselen ? ville aktor, statsadvokat Anstein Gjengdal, vite.
 24. Hva slags nødverge er det når den angivelige angriper, ved en rekke anledninger, forsøker å komme seg unna, men blir hver gang trukket tilbake i bilen og tildelt nye knivstikk, sa aktor.
 25. Hva ville De ha foretatt Dem hvis De hadde kjent til hva som virkelig var skjedd ? spurte aktor, statsadvokatfullmektig Sølvi Wold.
 26. Hvor var De da brannen oppsto ? ville aktor, politiinspektør Svein Opsahl, vite.
 27. Hvordan kunne De vite at dette var en bananflekk, spurte aktor, statsadvokat Bjørn Hareide.
 28. Hvorfor følte du engstelse ? spør aktor.
 29. Ingen har rett til å krenke minoriteter, heller ikke når det skjer i religionens navn, sa aktor i Høyesterett igår.
 30. Jeg hadde nesten ventet at aktor efter det som er fremkommet under rettsforhandlingene, ville ha nedlagt påstand om frifinnelse for hans vedkommende, sa GjemsOnstad.
Similar words:
norakter
sweakter
norakkort
norakkord
sweaktie
norakt
norakte
Your last searches:
 1. aktorLast searches

# NAL Term
1 Flag touchy
2 Flag mullig
3 Flag tenderly
4 Flag prendero
5 Flag thick
6 Flag bocazas
7 Flag öppen tvåsitsig sportbil
8 Flag explikation
9 Flag taksere
10 Flag untouchable
11 Flag zorra
12 Flag apotegma
13 Flag mungo
14 Flag egennytta
15 Flag gi opp
16 Flag entledigande
17 Flag formado
18 Flag entropi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3335 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5188 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1662 - seconds.

mobiltelefon