logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for aktverdig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noraktverdig
engacceptable [a]: respectable [informal], quite good
action [a]: meritorious
person [a]: decent, respectable, estimable, meritorious, reputable
behavior [a]: honorable
respektabel [a]: estimable, respectable
hedrande [a]: creditable, honorable
spaacceptable [a]: respetable, decente
action [a]: meritorio
person [a]: decente, respetable, íntegro, honesto, estimable, digno de estima, meritorio, honorable
behavior [a]: honorable
respektabel [a]: estimable, respetable
hedrande [a]: estimable, loable
sweacceptable [a]: aktningsvärd
Synonyms:rikelig, vesentlig, betydende
Example:
 1. Men det er fordi jeg er en aktverdig person som til daglig går kledd på en slik måte at politiet kan godta det, tilføyet hun.
 2. Det starter med en aktverdig situasjon - lærer og elev, høflige, styrt av takt og tone.
 3. Han kommer ikke med argumenter, men lar bare Unge Høyres medlemmer forstå at det ikke er aktverdig å mene noe slikt.
 4. I USA betraktes en person med norsk bakgrunn som en solid og aktverdig borger.
 5. Interessant er det da å registrere at det fra aktverdig universitetshold der blir anført at piratkopiering ikke er så dumt fordi det holder programvareprisen nede på et anstendig nivå, - og at piratkopiering kan føre til at det aktuelle program blir langt mer populært enn det som ikke blir piratkopiert.
 6. Om enn motivet hos legene og deres team i Trondheim er aldri så aktverdig, så tilligger det tross alt ikke dem å trekke de etiske grenser.
 7. Oslo byrett er også kommet til at Arbeiderbladet hadde aktverdig grunn til å informere offentligheten om Haakon Nygaards forhold til Rekstentransaksjonene, og man finner i enhver henseende at Arbeiderbladet har vist tilbørlig aktsomhet.
 8. Det er et meget aktverdig resultat, og sjetteplassen ga ham et sluttresultat som var bedre enn rangeringen av ham skulle tilsi - han var rangert som nr. 9 av de 16 deltagerne.
 9. Det foreligger også planer om å innrede loftsetasjen til et møbelstudio, og Schøyen mener den gamle bygningen kunne bli et svært så aktverdig møbelsenter om han bare fikk sikkerhet for fremtiden.
 10. Drar man til Syden for å bade om vinteren, er det en slags aktverdig grunn for det, selv om det heller ikke er helt norsk.
 11. Svarene gir inntrykk av ønsket om å gi sine beveggrunner et mest mulig aktverdig preg.
 12. Under partimøtet i Port Elizabeth karakteriserte presidenten general Viljoen som en aktverdig og modig offiser som hadde avvist påstanden om at han hadde trosset sin egen regjerings utenrikspolitiske vedtak.
Similar words:
noraktivering
noraktverdighet
sweaktivering
norakte seg
norakter
norakter ut
norakterdekk
Your last searches:
 1. aktverdigLast searches

# NAL Term
1 Flag vomitivo
2 Flag uten å nøle
3 Flag utstrykende
4 Flag kalligrafipenn
5 Flag speiderbevegelse
6 Flag talego
7 Flag oriktighet
8 Flag induction
9 Flag bruttonationalprodukt
10 Flag drasse
11 Flag gallskrika
12 Flag clothes
13 Flag omvandrende
14 Flag kvele i sin ungdom
15 Flag skinne
16 Flag tone
17 Flag oblicuamente
18 Flag omstilling

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7294 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6197 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6691 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1739 - seconds.

mobiltelefon