logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for akut:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweakut
englack [a]: acute
fara [a]: acute, critical
situation [a]: acute, critical
medicine [a]: acute
norlack [a]: akutt
spalack [a]: agudo, intenso
fara [a]: crítico, grave
situation [a]: crítico, grave
medicine [a]: agudo
Synonyms:direkt, flux, flyktig, kortvarig, , plötslig, på fläcken, strax, omedelbar, oväntad, ögonblicklig
Derived terms:bakut
Anagrams:kuta
Wiki:Akut är även förkortning av akutmottagning. Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt. En sjukdom där symptomen kommer långsammare - inom några veckor - kallas subakut.
Example:
  1. Det finns ett akut behov av bloddonationer.
  2. Hur akut är det?
Similar words:
norakutt
norakt
sweakt
noraks
sweakta
norakke
norakse
Your last searches:
  1. akutLast searches

# NAL Term
1 Flag tannet
2 Flag spotlight
3 Flag tjadre
4 Flag ildtang
5 Flag freshness
6 Flag Brie
7 Flag detaljaffär
8 Flag allí
9 Flag uantastelig
10 Flag toppskarv
11 Flag obelevad
12 Flag halvgjennomskinnelig
13 Flag klacka
14 Flag garnison
15 Flag gruppera sig
16 Flag atracar
17 Flag suyo
18 Flag herdestav

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 69 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1740 - seconds.

mobiltelefon