logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for akutt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norakutt
englack [a]: acute
fare [a]: acute, critical
situation [a]: acute, critical
medicine [a]: acute
spalack [a]: agudo, intenso
fare [a]: crítico, grave
situation [a]: crítico, grave
medicine [a]: agudo
swelack [a]: akut
Synonyms:brått, direkte, fluks, fluksens, flyktig, fortere enn svint, i en fei, kortvarig, kvikt, lynkjapt, med det samme, med en gang, momentan, , plutselig, på flekken, på rekordtid, på røde rappet, på timen, sporenstreks, straks, svint, umiddelbar, uventet, øyeblikkelig
Anagrams:uttak
Example:
 1. Den store gjennomtrekk av politifullmektiger og politiadjutanter ved landets politikamre er et akutt rettssikkerhetsproblem.
 2. Det å jobbe på akutt psykiatrisk avdeling er det mest utbrennende man kan tenke seg i forhold til belastninger i omsorgsyrker generelt.
 3. Et av forslagene går ut på at en post på 28 senger på Legevakten omdisponeres fra kirurgi til avlastningspost for pasienter som trenger akutt innleggelse.
 4. Man klarer kun å ta seg av de som er aller sykest, akutt syke, og det er en klanderverdig og uholdbar situasjon å jobbe i, sier sykepleierne i sin rapport.
 5. Mange aviser er kommet i en helt akutt situasjon efter at Finansdepartementet og Forbruker og administrasjonsdepartementet har forandret betalingsrutinene for pressestøtten.
 6. Med avtalen ønsker man å løse et akutt problem for enkelte norske rederier, i første rekke Wilh. Wilhelmsens linje, og Barber Blue Sea.
 7. Oslo kommune befinner seg i en akutt likviditetskrise, og de økonomiske realiteter blir enda vanskeligere neste år.
 8. Pasientene utsettes unødvendig for belastende venting på akutt poliklinikkene, og betaler et noe høyere konsultasjonshonorar enn de behøver.
 9. Rivaliseringen mellom de to supermaktene og deres konfrontasjon i Europa er blitt mer akutt.
 10. Vi er redd for at det blir flere dødsfall blant de mest utsatte ungdommene som er i en akutt livskrise.
 11. Vi har for tiden 24 boligsøkende sigøynerfamilier i Oslo, og ti av disse er i akutt bolignød, sier sosialsjef Lasse Johannessen på Rehabiliteringskontoret.
 12. AKUTT BLYFORGIFTNING er årsaken til at tre kyr døde på Tørvold i Grimstad nylig.
 13. ANCrepresentantene uttalte seg i dempede, saklige former, men deres framstilling gav likevel et akutt uttrykk for den urolige situasjon som nå råder i SydAfrika.
 14. Aftenposten har regnet ut at ca. 1000 personer av dem som idag står på venteliste har et akutt behov for sykehjemsplass.
 15. Akkurat idet Sovjet på det nærmeste er ferdige med utplassering av sine mellomdistanseraketter og NATO ønsker å gjøre et mottrekk - da uttrykkes synkront en akutt redsel for atombomben på begge sider av Atlanterhavet.
 16. Akutt blindtarm stoppet deres deltagelse i Cannes, men de rekker frem til de internasjonale seilasene i Genova 1.4. mars.
 17. Akutt pengemangel har fått forsvarssjefen til å kreve 2,6 milliarder kroner i ekstrabevilgninger over de nærmeste år.
 18. Akutt stråling som fører til døden opplever vi meget sjelden, og små stråledoser som kan føre til kreft, representerer en langt mindre risiko for folk enn mye annet, som røking, sa professor Thormod Henriksen under et foredrag på Blindern igår.
 19. Alle er medisinsk vurdert for sykehjem, men minst halvparten har et akutt nødbehov for sykehjem.
 20. Allerede første dag i det nye embedet kunne Heggelund slå fast at hans etat led under akutt plassmangel.
 21. Av ungdomsetatens 700 ansatte står nå 300 i akutt fare for å miste arbeidet.
 22. Avgjørelsen om avgang ble fattet ifjor, og skyldes ingen akutt mistrivsel.
 23. Bakgrunnen for lovendringen, som trer i kraft neste måned, er akutt boligmangel.
 24. Bare når søkeren er kommet i en uforutsett, akutt situasjon som har satt vedkommende i åpenbare økonomiske vanskeligheter som kan dokumenteres, og problemet ikke kan avhjelpes på annen måte, bør tilbakebetaling finne sted, heter det i en melding fra Skattedirektoratet.
 25. Behovet er akutt og vi må satse på hurtighet, uttaler Ole Richard Høisæther i Norges Røde Kors til Aftenposten.
 26. Behovet for bedrede hallforhold for tennis er derfor akutt i Osloområdet, spesielt med tanke på ungdomsaktiviteter.
 27. Behovet for dette er nærmest akutt.
 28. Behovet for efterutdannelse er blitt akutt hvert år.
 29. Behovet for forsterkninger er akutt.
 30. Behovet for langsiktige prosjekter ut over den rene nødhjelp er derfor akutt, sier han.
Similar words:
sweakut
norakte
norakt
sweakta
sweakt
noraksept
noraksel
Your last searches:
 1. akuttLast searches

# NAL Term
1 Flag upptända
2 Flag metronome
3 Flag ubesluttsom
4 Flag magasinera
5 Flag chasing
6 Flag unthought
7 Flag cabezón
8 Flag ömka
9 Flag flyfelt
10 Flag engelskmann
11 Flag dampfartøy
12 Flag interpuksjonstegn
13 Flag tilfriskne
14 Flag hydroelektrisk
15 Flag pastry
16 Flag främjare
17 Flag i nærheten
18 Flag kinetics

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1711 - seconds.

mobiltelefon