logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for alfa:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noralfa
engalphabet [n]: alpha
spaalphabet [n]: alfa [f]
swealphabet [n]: alfa
Derived terms:alfabet, alfabetisk, alfalfa, alfanumerisk, analfabetisk, analfabetisme, kalfaktor, morsealfabet, hvalfanger, hvalfangst, alfabetisere, kalfatre, valfarte, alfakrøll, analfabet, krøllalfa, ordne alfabetisk, valfart, alfa og omega, omkalfatring, realfagsstudent
Wiki:Alfa (?, ?) er den første bokstaven i det greske alfabetet. Bokstaven alfa blir brukt i mange sammenhenger den dag i dag, ofte i betydningen «den første». Alfabetet er satt sammen av de to første bokstavene i det greske alfabetet, alfa og beta.
Example:
 1. Alfa og Omega fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å stå på, men bare er fysisk nærværende.
 2. Alfa og omega røber at Rhodia var en kristen, men likevel har vi altså ankh og ikke korset på hennes grav.
 3. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.
 4. Alfa og omega er at man kan produsere ting som markedet vil ha på billigst mulig måte, dvs. med best mulig produksjonsprosess.
 5. En god klipp er alfa og omega.
 6. Fosterhjemmene er alfa og omega for barnevernet.
 7. La meg nå se... først er det alfa og derefter beta.
 8. Rask kommunikasjon med omverdenen er alfa og omega for oss her i Gulfen nå.
 9. Turistsjefen skal være alfa og omega - byens visergutt og ambassadør.
 10. Å ha en velkvalifisert stab av lærere og forskere er alfa og omega for oss.
 11. Alfa Data A / S er navnet på et nytt dataselskap som skal utvikle og markedsføre administrative styringssystemer for Norsk Datas maskiner.
 12. Alfa Data skal arbeide med å løse administrative problemer i handels og servicebedrifter, og vil bidra med konsulenthjelp i tillegg til salg av systemer.
 13. Alfa og omega er å forebygge gjeninnleggelse helst også innleggelse i første omgang.
 14. Av de 250 har Kreditkassen en andel på 60, og kundelisten teller storkonserner som Volvo, Saab, Alfa Laval og Esselte.
 15. Avstandsbedømmelse og timing - alfa og omega for bokseren - sitter nå som et skudd.
 16. Den 14. stopper ringplaneten opp ca. seks grader nordvest for stjernen Alfa i Vekten.
 17. Det er faktisk alfa og omega for å skape grunnlag for gode prestasjoner.
 18. Det er ingen grunn til å legge skjul på at fotballeventyret på Ekeberg er alfa og omega for driften av de mange aktivitetene, men faktum er at klubben må låne rundt en halv million årlig for å få endene til å møtes.
 19. Det er lite å gjøre med svenskene Anders Norström og Lars Nyström, men Hunsbeth blir iallfall et trekkplaster på Lyngåsbanen i sin Alfa Romeo.
 20. Det kreves store investeringer i datasystemer som kan gi alle relevante data, og oversikt og kontroll er alfa og omega, når millionene skifter eier i løpet av få minutter.
 21. Ellers er alfa og omega å gå til en forretning med godt utvalg og kreve service.
 22. Ellers er jo fryseboksen alfa og omega for oppbevaring av både frukt og grønnsaker, sier Marit Minsås.
 23. Et slikt oljealternativ vil omfatte Statfjordsatellittene Alfa og Beta, satellittfelter i Osebergområdet, inklusive Veslefrikk og Brage, Snorrefeltet i blokkene 34 / 4 og 34 / 7, Shells oljefunn på Haltenbanken og den såkalte Gullfaks fase 2, sa Kristiansen.
 24. Fart og spenning er alfa og omega for å trekke publikum til travstevner.
 25. Godt brød er alfa og omega på tur, da trenger man ikke så mye mer.
 26. Hvete mest, mye soya og alfa alfa.
 27. I en pressemelding fra selskapets interimsstyre heter det at Alfa Data A / S allerede har en betydelig kundeportefølje.
 28. Idrettskonsulent i Oslo kommune, Kirsti Jaråker, tok for seg Idrettslagenes oppgaver i dag og morgen og sa at planlegging efterhvert er blitt alfa og omega i idretten.
 29. Igjen er Grunnlinjen blitt myndighetenes alfa og omega, men penger, det har de ikke.
 30. Ja, det er sogar fremholdt som alfa og omega for den industrien som skal overleve at den fra tid til annen har kraften til oppbrudd.
Results found in Spanish dictionary
spaalfa
engalphabet [n]: alpha
noralphabet [n]: alfa [n]
swealphabet [n]: alfa [n]
Derived terms:alfabéticamente, alfabético, alfabeto, alfabeto Morse, alfalfa, alfanje, alfanumérico, alfarera, alfarero, analfabetismo, analfabeto, escalfar, alfabetización, alfabetizar, alfarería, galfarro, alfaguara, alfaque, alfar
Example:
 1. Tom es un macho alfa.
 2. Las partículas alfa son partículas positivas.
 3. Soy el alfa y el omega, lo primero y lo último, el principio y el fin.
 4. Cuando dos machos alfa se encuentran, es emocionante ver cual mantiene la supremacía.
Results found in Swedish dictionary
swealfa
engalphabet [n]: alpha
noralphabet [n]: alfa
spaalphabet [n]: alfa [f]
Derived terms:alfabet, alfabetisk, alfabetiskt, alfalfa, alfanumerisk, analfabetisk, analfabetism, kalfaktor, morsealfabet
Wiki:Alfa eller alpha är den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 1. Alfa motsvarar A, a i det latinska alfabetet, ?,-,? i det arabiska alfabetet och ?, ? i det kyrilliska alfabetet.
Similar words:
spaala
spaalba
spaalca
spaalfar
spaalga
spaalma
swealka
Your last searches:
 1. alfaLast searches

# NAL Term
1 Flag pedigrí
2 Flag desinfisere
3 Flag bekoste
4 Flag rejoicing
5 Flag helbred
6 Flag alfabetisk
7 Flag gränslinje
8 Flag recomenzar
9 Flag förhalande
10 Flag stafylokokk
11 Flag sidegate
12 Flag sprosse
13 Flag gel
14 Flag hacerse entender
15 Flag becoming colder
16 Flag be inclined to
17 Flag kassebyggverk
18 Flag bestemmelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8923 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2012 - seconds.

mobiltelefon