logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for algoritme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noralgoritme
engmathematics [n]: algorithm, algorism
spamathematics [n]: algoritmo [m]
swemathematics [n]: algoritm
Anagrams:logaritme
Wiki:I matematikk og informatikk er en algoritme en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem. Ordet kommer fra navnet til den persiske matematikeren og astronomen Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (ca. 780 - 850). Han skrev flere bøker, blant annet boken Al-jabr wa'l muqabalah.
Example:
  1. Det bilde vi har gitt synes å ligge langt fra AIs visjon at vi skal kunne fortelle maskinen problemet, for så å la den overta modellanalysen, valget av algoritme og implementeringen av denne, og bare kreve av oss de nødvendige inngangsdata ; hvis den da ikke er utstyrt med sensorer og kunstig syn og skaffer dem selv.
  2. En algoritme er en effektiv oppskrift eller prosedyre til å regne ut noe.
  3. Modellanalysen er det første skritt, det neste er å tilrettelegge en god algoritme.
  4. Ut fra det vi har sagt kan man i prinsippet identifisere en algoritme med et veldefinert LISP program.
Similar words:
swealgoritm
spaalgoritmo
noralgoritme
engalgorism
engalgorithm
noralgerier
spaalborotar
Your last searches:
  1. algoritmeLast searches

# NAL Term
1 Flag svetsning
2 Flag phosphoric
3 Flag slogan
4 Flag narrow pass
5 Flag fangal
6 Flag cumbersome
7 Flag aeronautics
8 Flag Mahoma
9 Flag förtroligt
10 Flag pinsedag
11 Flag gemensam
12 Flag seating
13 Flag ir de capa caída
14 Flag rolle
15 Flag nutidens
16 Flag estrade
17 Flag totalitær
18 Flag stifinner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 146 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1454 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1258 - seconds.

mobiltelefon