logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for alt tatt i betraktning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noralt tatt i betraktning
enggeneral [?]: all things considered
spageneral [?]: considerando todas las cosas
swegeneral [?]: allt kommer omkring
Synonyms:allikevel, dessuaktet, dog, enda, iallfall, ikke desto mindre, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, likevel, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
Example:
 1. Av de tre budene var det fra Privat Hospital A / S den gunstigste, alt tatt i betraktning, sier leder for eiendomsavdelingen i Gudbrandsal Sparebank, Bertrand U. Sandvig, til Aftenposten.
 2. Alt tatt i betraktning antar Norsk Brannvern Forening at innpå 1 / 3 av landets husstander har installert røkvarsler.
 3. Alt tatt i betraktning mente han at både regjeringen og det danske forsvar kan leve med det kompromiss som nå er inngått.
 4. I øyeblikket er han alt tatt i betraktning fornøyd med avviklingen av årets festspillprogram.
 5. Nei, alt tatt i betraktning, tror jeg vi skal være fornøyd med resultatet.
 6. Veivesenet i Oslo mener derfor at det, alt tatt i betraktning bør bli bedre for trafikkantene i Strømsveien.
 7. Men alt tatt i betraktning er det stimulerende og spennende å drive virksomhet her oppe.
 8. Alt tatt i betraktning er sysselsettingen bedret siden samme tid ifjor med ca. 30 000.
 9. Efter vår mening er det, alt tatt i betraktning, best at denne instans er biskopene, skriver Odd Bondevik, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap og ny formann i Organisasjonenes Fellesråd i Misjonstidende.
 10. Egentlig er det ikke så ubegripelig, alt tatt i betraktning.
Your last searches:
 1. alt tatt i betraktningLast searches

# NAL Term
1 Flag muld
2 Flag barnebidrag
3 Flag viviseksjon
4 Flag bända
5 Flag sydligast
6 Flag kremere
7 Flag poverty
8 Flag vindyrking
9 Flag discard
10 Flag egentlig
11 Flag clero
12 Flag bero
13 Flag sinne
14 Flag portugiser
15 Flag quiet down
16 Flag vandrande pinne
17 Flag antagonize
18 Flag samstämmig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 636 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 805 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9238 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1192 - seconds.

mobiltelefon