logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for aluminium:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engaluminium
normetals [n]: aluminium [n]
spametals [n]: aluminio [m]
swemetals [n]: aluminium [n]
Synonyms:[n]: aluminum, Al, atomic number 13, metallic element [gt], metal [gt]
Derived terms:aluminium bronze, aluminium chloride, aluminium foil, aluminium hydroxide, aluminium oxide, hydrated aluminium oxide
Wiki:Aluminium or aluminum is a silvery white member of the boron group of chemical elements. It has the symbol Al and its atomic number is 13. It is not soluble in water under normal circumstances.
Example:
 1. Powders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
 2. Near the bed, the composite aluminium robot, with a human shape and with a rubber skin, cleverly painted to resemble human skin, glued to its body, was standing naked.
 3. Many boxes are produced out of aluminium.
 4. The principal natural isotope of aluminium is aluminium-27.
 5. The weight of aluminium in the Earths crust corresponds to 8.13% of the total weight.
 6. Every recycled aluminium can saves enough energy to power a TV for three hours.
 7. Sledge hockey is a variation of ice hockey intended for disabled athletes, who sit on aluminium sledges with attached skate blades. The players each use two spiked fibreglass hockey sticks both to propel themselves forward and to pass the puck or shoot it towards the goal.
Results found in Norwegian dictionary
noraluminium
engmetals [n]: aluminum, aluminium
spametals [n]: aluminio [m]
swemetals [n]: aluminium
Wiki:Aluminium er et grunnstoff med atomnummer 13 og kjemisk symbol Al.
Example:
 1. Lettvint heter den og er laget av solid aluminium.
 2. Over:Metallinjen er ikke lenger en skole for gullsmeder,her lages smykker i titan og niob, i papir,tøy,plast og aluminium.Gry Eide setter pris på nye lokaler.
 3. Begge selskaper kommer iår ut med meget godt økonomisk resultat i aluminium.
 4. Det er jo bare juks og fanteri alt sammen, bygget opp av rør og bølgeblikk og aluminium ; helikopteret er laget av isopor og lerret og henger ganske enkelt i taket og blir heist opp og ned efter behov, ingen sitter i det i virkeligheten, men lyden er virkelig nok !
 5. Det virker som om styret i ÅSV er handlingslammet, og ikke har forstått at det er mulig å drive lønnsom foredling av aluminium i Norge.
 6. Filosofien om store enheter kan på mange måter overføres fra treforedling til aluminium, sier Etholm, nå som styreformann i ÅSV.
 7. Mange kan sitte med det inntrykk at ÅSV ikke foredler meget aluminium.
 8. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis må bygge båter i aluminium i all fremtid, sier salgsingeniør Sverre Arnesen i Fjellstrand.
 9. Vi vil neppe få noen tilsvarende sterk markedsposisjon inne f.eks. aluminium.
 10. 37åringen har tilstått å ha svindlet Nordisk Aluminium for ca. 600 000 kroner.
 11. ALUMINIUMprisene er gått ned på metallbørsen i London, men det hersker likevel en optimistisk stemning ved Sør Norge Aluminium ved Husnes.
 12. ALackering lakkerer aluminiumprofiler, aluminiumplater og komponenter i stål og aluminium for bygningsindustrien.
 13. Alcan er en av Europas største produsenter innen videreforedling av aluminium og er en aktuell, internasjonal samarbeidspartner.
 14. Aluminium har Jernverket vært opptatt av lenge, men aluminium er så kraftkrevende at den kraften som frigis fra stålproduksjonen neppe vil være nok.
 15. Aluminium noteres stort sett i pund.
 16. Aluminium og petrokjemi hadde første halvår driftsresultater på henholdsvis 285 millioner og 230 millioner kroner, begge deler mangedobling fra første halvår 1983.
 17. Aluminium skal det bli, i riktige profiler langs alle veier.
 18. Aluminium som materiale brukes i alle industrigrener.
 19. Alusuisse, som eier 75 prosent av aksjene ved SørNorge Aluminium på Husnes i Hordaland, kunngjorde før helgen at deres bedrifter skal redusere produksjonen med 10 prosent.
 20. Antidumpingaksjonene mot norsk industri i 1982 er et varsel om at man enten må finne nye markeder eller etablere seg i EFs videreforedlingsindustri innenfor aluminium.
 21. Arnfinn Ølfarnes er ansatt som merkantil direktør og stedfortreder for adm. direktør i SørNorge Aluminium A / S. Han er siviløkonom fra 1953 og har vært ansatt i selskapet siden 1963.
 22. Bakgrunnen er overproduksjon av aluminium og prisfall på verdensmarkedet.
 23. Bilen, som bare ble produsert i dette ene eksemplar, er laget av aluminium og var enda dyrere enn den mest velutstyrte Rolls Royce.
 24. Da lokket myndighetene utenlandsk aluminium hit med kraft til spottpris.
 25. Danskene er også sterkt med når det gjelder seilbåter og komponenter som beslag, vinduer og utstyr i rustfritt stål og aluminium.
 26. De er laget av aluminium med såkalt teflonlag på innsiden.
 27. De mest konjunkturfølsomme områdene som aluminium og petrokjemi har nå klart flatet ut, påpekes det.
 28. De senere år har han hatt aluminium på si - som styreformann i ÅSV.
Results found in Swedish dictionary
swealuminium
engmetals [n]: aluminum, aluminium
normetals [n]: aluminium
spametals [n]: aluminio [m]
Derived terms:aluminiumfolie
Wiki:Aluminium är ett grundämne med atomnummer 13. Aluminium är en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet på jorden efter syre och kisel.
Similar words:
engaluminum
engalumina
engalumnus
noralumina
swealpinism
engalbumin
engalluvium
Your last searches:
 1. aluminiumLast searches

# NAL Term
1 Flag melancholic
2 Flag beady
3 Flag skulder
4 Flag innsettelse
5 Flag listig knep
6 Flag tillike
7 Flag gaznar
8 Flag blommig
9 Flag overnasjonal
10 Flag fibrositis
11 Flag bord
12 Flag trapes
13 Flag kjennemerke
14 Flag sektions-
15 Flag bemol
16 Flag conduct
17 Flag bondegutt
18 Flag seguir

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Where is Administrator easytrans.org ?? Viktorixdp 9 0 2023-02-04 05:04:39
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7650 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2034 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1435 - seconds.

mobiltelefon