logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anarki:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranarki
engpolitics [n]: anarchy
spapolitics [n]: anarquía [f]
swepolitics [n]: anarki
Derived terms:anarkisme, anarkist, anarkistisk
Anagrams:arnika
Wiki:Anarki kommer av det greske ord ??????? anarkhia, som betyr «fravær av et styre» (sammensatt av ??- an- «uten» og ????? arkhía «styre»). Anarki har en rekke forskjellige, men beslektede betydninger: - Fravær av noen form for politisk autoritet og/eller sosialt hierarki - Politisk uorden og forvirring - Fravær av styrende prinsipper, som for eksempelvis felles standarder og formål Den første definisjon, fraværet av politisk autoritet, kan henvise til et teoretisk (eller eksisterende) samfunn basert på anarkisme eller anarkosyndikalisme, eller til det internasjonale politiske system (se internasjonal politikk: realisme). I den andre og tredje betydningen henviser begrepet til stater med politisk kaos.
Example:
 1. Christiania er bygd på anarki og kriminalitet efter en ulovlig okkupasjon, sa Agnete Laustsen fra Det konservative folkepartiet under debatten i den danske nasjonalforsamlingen igår.
 2. Det vi ser i El Salvador er et forsøk på å destabilisere hele regionen, for i siste omgang å skape kaos og anarki opp mot USAs grenser.
 3. Men samtidig tillater vi ikke at landet vender tilbake til anarki, sa Jaruzelski og gjorde det klart at det nevnte demokrati har sine tydelige grenser.
 4. Skulle de gå til et slikt skritt, ville det være å betrakte som rent anarki, mener forbundspresident OleJacob Libæk.
 5. Advarselen om at verden balanserer på randen av anarki er ikke ubegrunnet.
 6. Bomben i Brighton vil forsterke inntrykket av at det i IRA finnes elementer som har mer sans for anarki enn demokrati.
 7. Chiles president, general Augusto Pinochet Ugarte, beskyldte fredag opposisjonen i landet for å gi næring til anarki og terrorisme i landet, og at de kunne hindre at landet vendte tilbake til demokratisk styresett.
 8. Dersom hvem som helst, dertil med utgangspunkt i bilens baksete, skal kunne oppkaste seg til definisjonsinstans over begrepet råkjøring, er det duket for et sjeldent anarki.
 9. Ellers vil det bli anarki.
 10. Enkelte frykter kaos, anarki og opprør, kanskje også mot sikhene.
 11. For voksne såvel som for barn representerer Pippi en kontrollert form for anarki.
 12. Gaston Thorn, EFkommisjonens president, sa at det kan bli anarki i EF hvis ikke pengene skaffes.
 13. Han ser følgelig ikke dette som begynnelsen på et anarki innen oljeprisene, til at bunnen skal falle ut av markedet.
 14. Hvis hun ikke griper inn med kraftige maktmidler, risikerer hun at det rene anarki sprer seg.
 15. I det anarki som oppsto ble de regionale shugo styrtet nedenfra av sine undervasaller.
 16. Jaruzelski gjorde det også klart at Polen har lagt bak seg perioden med det han kalte anarki.
 17. Langt på vei er Stern et talerør for lovløshet og anarki, hevdet Høgetveit blant annet i sin partsforklaring.
 18. Legmannsbevegelsen var anarki, deres ledere var farlige svermere.
 19. Nei, det vil jeg ikke ha, men kaos og anarki.
 20. Regjeringstalsmannen Jerzy Urban stemplet de nyopprettede komiteer som ulovlige og beskyldte dem for å søke å skape anarki i Polen.
 21. Vi fikk engang høre fra ledelsen i Ishockeyforbundet at det var anarki i Storhamar.
 22. Brasil, Mexico og Norge bør vurdere om de har mest nytte av et stabilt marked, eller anarki som kan bringe prisene nedover med alt hva dette kan føre til for det internasjonale system, fremholdt Grisanti.
 23. Dette er efter hr. Normans mening anarki.
 24. Enten de ville det eller ikke, så skapte de en fare for anarki i landet.
 25. Vi har fått et prosessuelt anarki hvor det åpenbart lekker fra mange kanter i massemedia, sa Bjerke.
 26. Anarki nå.
 27. Den gamle påstand om universitetene som organisert anarki passer overhodet ikke lenger på norske universiteter.
 28. Det engang så blomstrende samfunn har gradvis utviklet seg til et anarki der de ulike folkegrupper kjemper om grunnen, under større eller mindre syrisk innflytelse.
 29. Det er ikke vi som forveksler anarki med demokrati.
 30. Det må være en del av teatrenes bidrag at de i sitt innbyrdes arbeide, ledelse / ansatte, respekterer spillets regler og ikke forveksler anarki og demokrati, ikke kjenner lede ved enhver ledelse og arg lede ved aktiv ledelse.
Results found in Swedish dictionary
sweanarki
engpolitics [n]: anarchy
norpolitics [n]: anarki
spapolitics [n]: anarquía [f]
Derived terms:anarkism, anarkist
Anagrams:arnika
Wiki:Anarki (av grekiska ??????? ""anarchía""), begrepp som används i två olika meningar: Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering: en negativt laddad beteckning.
Similar words:
spaanarco
noranarkist
sweanarkism
sweanarkist
sweanabol
sweanalfis
sweanal
Your last searches:
 1. anarkiLast searches

# NAL Term
1 Flag setenta
2 Flag felbedömning
3 Flag fertilisering
4 Flag husmor
5 Flag vognpark
6 Flag vittnesbås
7 Flag husholdsoppgaver
8 Flag mean
9 Flag temporary
10 Flag gander
11 Flag estar
12 Flag falla
13 Flag build
14 Flag rive
15 Flag bulletin
16 Flag shearing
17 Flag macerar
18 Flag dressur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2258 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1259 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4111 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4992 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5252 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4355 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4977 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8823 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0601 - seconds.

mobiltelefon