logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anestesi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranestesi
engmedicine [n]: anesthesia, anaesthesia
spamedicine [n]: anestesia [f]
swemedicine [n]: anestesi
Synonyms:bedøvelse, epiduralbedøvelse, fødeepidural, lokalbedøvelse, narkose, regionalbedøvelse, ryggbedøvelse, smertebehandling
Wiki:Anestesi (fra gresk an- (nektelse) og aisthesis (????????), fornemmelse) er betegnelsen på å gjøre hele eller deler av kroppen ufølsom for smerte. Uttrykket brukes også dersom dette skyldes skader eller sykdom. Det finnes tre hovedtyper av bedøvelse: - Lokalbedøvelse - Regionalbedøvelse (epidural/spinal) - Narkose.
Example:
 1. En stadig mindre del av disse barna dør, vesentlig p.g.a. bedre kvalifisert personell og nye behandlingsteknikker innen områder som kardiologi, anestesi, kirugi og intensivbehandling.
 2. Idag kombineres flereforskjellige narkosemidler, og man skiller mellom intravenøs anestesi og inhalasjonsanestesi.
 3. De opererer med bare hender, uten instrumenter, uten anestesi og sterilitet.
 4. Den tillatte mengde narkosegass i arbeidsmiljøet til sykepleiere og andre som arbeider i anestesi og operasjon ble i 1981 redusert til en tiendedel av det som tidligere var tillatt, sier Eiliv Lund.
 5. Der var han alene om alt : telefoner, papirarbeide, og som spesialist i anestesi måtte han stadig avsted til operasjoner.
 6. Det er også vanskelig å få tak i nok anestesi og operasjonssykepleiere.
 7. Det som planlegges, er totre rom slik at mennesker som kanskje har fått allergiske reaksjoner efter anestesi kan kan få overnatte, og da må det også være plass til sykepleier, lege, eventuelt også.
 8. Efter å ha tatt utdannelse i anestesi, indremedisin og røntgenologi ved blant annet Drammen og Tønsberg sykehus, var det ved Det Norske Radiumhospital at han for alvor fikk interesse for gynekologisk kreft.
 9. For visse typer operasjoner er det bedre med vestlig anestesi.
 10. For å akselerere den fine utvikling i behandlingstilbudet for våre hjertebarn, går Foreldreforeningen for hjertesyke barn inn for at langt større midler settes inn for å kvalifisere mer personell med spisskompetanse innen områdene kardiologi, anestesi, kirurgi, intensivbehandling, immunologi og psykososialt helsevern.
 11. Fra juni 1984 har han vært konstituert overlege på samme avdeling, og ansvarlig faglærer i anestesi og intensivmedisin på Universitetet i Trondheim.
 12. Kinesiske leger kombinerer vestlig anestesi og akupunktur.
 13. Med utdannelse i anestesi samt erfaring som lege for FNstyrkene i Libanon, skulle hun kunne mestre de fleste medisinske problemer.
 14. Og selv når man har mer tid på seg til forberedelse, er metoden så usikker at den nærmest er ubrukelig, spesielt eftersom moderne anestesi råder over en rekke sikre metoder som kan tilpasses enhver operasjon.
 15. Ring Medisinske Senter i Oslo har planer om et sykehus med 160 senger i Asker, og sjeflege Jens Moe er innstilt på et samarbeide med det offentlige for å utdanne de mellom 20 og 30 spesialsykepleiere sykehuset vil trenge innen intensiv, anestesi og operasjonssykepleie.
Results found in Swedish dictionary
sweanestesi
engmedicine [n]: anesthesia, anaesthesia
normedicine [n]: anestesi
spamedicine [n]: anestesia [f]
Synonyms:narkos
Derived terms:anestesiolog
Similar words:
spaanestesia
spaanestesiar
enganesthesia
spaantes
engancestress
sweanalgesi
noranestesere
Your last searches:
 1. anestesiLast searches

# NAL Term
1 Flag protestera med
2 Flag fornavn
3 Flag menighet
4 Flag mirakulös
5 Flag överdra
6 Flag framskrida
7 Flag catchy
8 Flag embetsverk
9 Flag vaccinate
10 Flag clothe
11 Flag vivificador
12 Flag telemarketing
13 Flag knickknack
14 Flag city
15 Flag descalabro
16 Flag blomst
17 Flag vrede
18 Flag dra upp med roten

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 146 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1454 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2084 - seconds.

mobiltelefon