logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for anger:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enganger
norfeelings [n]: vrede [u], ilske [u]
spafeelings [n]: rabia [f], cólera [f], ira [f]
swefeelings [n]: vrede [u], ilska [u]
Synonyms:
 1. [n]: choler, ire, emotion [gt]
 2. [n]: angriness, emotional arousal [gt]
 3. [n]: wrath, ire, ira, mortal sin [gt], deadly sin [gt]
 4. [v]: arouse [gt], elicit [gt], enkindle [gt], kindle [gt], evoke [gt], fire [gt], raise [gt], provoke [gt]
 5. [v]: see red, feel [gt], experience [gt]
Derived terms:angered, be a danger to, burst out in anger, cliffhanger, clothes hanger, coat hanger, danger, dangerous, dangerous criminal, dangerous undertaking, dangerously, endanger, endangered, fit of anger, hanger, hanger-on, manger, orangery, outburst of anger, paperhanger, ranger, rangers, stranger, straphanger, tangerine, unleash one's anger upon, very dangerous, wreak one's anger upon, endangers, granger, heat exchanger, arranger, auto-changer, banger, brush-tailed phalanger, changer, clanger, clear and present danger, danger line, danger zone, dangerousness, dog in the manger, doppelganger, dress hanger, endangered species, endangerment, exchanger, family phalangeridae, flying phalanger, fred sanger, [Show less / more]
Anagrams:range
Wiki:Anger is a feeling related to one's perception of having been offended/wronged and a tendency to undo that wrongdoing by retaliation. R. Novaco recognized three modalities of anger: cognitive (appraisals), somatic-affective (tension and agitations) and behavioral (withdrawal and antagonism). Anger may have physical correlates such as increased heart rate, blood pressure, and levels of adrenaline and noradrenaline.
Example:
 1. You have no cause for anger.
 2. We were filled with anger against the murderer.
 3. The speaker aroused the anger of the audience.
 4. I dont think Ill be able to hold in my anger any longer.
 5. Bob could not control his anger.
 6. Toms anger blazed out suddenly.
 7. The news caused him to explode with anger.
 8. Susan broke the dish on purpose to show her anger.
 9. Jim was able to hold back his anger.
 10. Jim was able to hold back his anger and avoid a fight.
 11. A frown may express anger or displeasure.
 12. Where can I find an outlet for all my anger?
 13. She insulted her friend in anger.
 14. The dogs hair bristled up with anger.
 15. The anger of the people exploded, leading to a series of riots.
 16. Yamada tried hard to keep his anger against his boss in check.
 17. It is natural for a child to scream in anger.
 18. His anger towards me has not softened.
 19. My words provoked her to anger.
 20. My mistake incurred his anger.
Results found in Norwegian dictionary
noranger
engfeelings [n]: contrition, repentance, remorse, penitence [formal]
spafeelings [n]: contrición [f], arrepentimiento [m], remordimiento [m]
swefeelings [n]: ånger
Derived terms:angerfull, angerfullt, angerkjøpt, arrangere, østhyttesanger, bondefangerknep, ganger, gangerske, gatesanger, gjenganger, hvor mange ganger, kabaretsanger, kabaretsangerinne, knarklanger, med- og motganger, skjebnesvangert, rangere, rottefanger, refrengsanger, refrengsangerinne, sanger, sangerinne, skjebnesvanger, som fanger blikket, støtfanger, tangerin, tenke seg om to ganger, tilganger, to ganger, to ganger i måneden, to ganger per måned, to ganger per uke, gjentatte ganger, utkomme to ganger i uken, hvalfanger, changere, derangere, tangere, utrangere, forsanger, korsanger, narkotikalanger, sjanger, svangerskapstid, tre ganger, under svangerskapet, Stavanger Aftenblad, svangerskapsavbrudd, visesanger, føle anger over, [Show less / more]
Anagrams:angre, garne
Wiki:Anger er også et gammelt ord for hav Anger er et fornuftig (og/eller følelsesmessig) ubehag overfor personlige handlinger og oppførsel fra fortiden. Anger føles ofte når noen føler tristhet, skam eller skyldfølelse etter å ha begått en handling eller handlinger som personen senere kunne ønske at hun eller han ikke hadde gjort. «Anger» er også det norrøne ordet for «fjord» - derav stedsnavnene Hardanger, Geiranger, Høyanger, Stavanger osv.
Example:
 1. Dokumentene kan være efterretningsmessig interessante, eller det kan være uskyldige retningslinjer for navigering i internasjonalt farvann, sier kommandør Egil Eik anger, stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
 2. Jeg har skadet mange mennesker i min virksomhet som journalist, det erkjenner jeg, og jeg kan føle et visst vemod ved dette, men ikke noen anger.
 3. Anger, selvbebreidelser og til og med svære depresjoner er forholdsvis vanlig.
 4. Da jeg kjørte opp til hytta øst for Yarmouth, følte jeg et stikk av anger.
 5. Den anger Aaraas har registrert har han latt slå ut i bl.a. kommentarer i sin avis for et par år siden.
 6. Den forteller heller ikke noe om eventuell anger hos den som har opptrådt bak rattet i påvirket tilstand.
 7. Domstolen sa at den tok hensyn til at de tiltalte ikke hadde innsett alvoret i sine handlinger, og at den var overbevist om at den anger de har vist, er ekte.
 8. Dugggen på asfalten anger og tørker fort.
 9. I det minste mente forsvareren at det måtte dreie seg om en såkalt grensepsykose - et plutselig utbrudd av intens og voldsom aggresjon, manglende skyldfølelse og ingen tegn til anger efter drapet.
 10. I formildende retning ble det tatt hensyn til de tiltaltes personlige forhold og at de har vist oppriktig anger.
 11. Lady Teazle er så sønderknust av anger over en utroskap som aldri har vært mere enn en fristelse, at den epilog som hun så fremsier helt til slutt, pussig nok kommer i skade for å bli en geip til hennes og Sir Peters altfor vakre ekteskapelige forsoning.
 12. Men han viser tegn til anger, noe som er en forutsetning for å få straffen redusert.
 13. Og han rister på hodet når russerne begrunner sitt njet med at Hess ikke viser anger for han får ikke lov til å uttale seg.
 14. Og hvis ikke Osborne hadde valgt tittelen Look back in Anger, men en ganske annen tittel, ville denne uutviskelige merkelappen aldri vært brukt, forteller John Wain, som ikke har tenkt å føre noen som helst kamp for å få avlivet det uttrykket.
 15. Professor Helge Nordahl etablerte kontakten med den første ved et gammelfransk utvalg av tekster over temaet anger og tilgivelse, lest i egen myndig oversettelse.
 16. Psykiaterne beskrev tiltalte med rene ord som psykopat, en person som viste total følelseskulde og mangel på anger.
 17. Retten tilbød ham denne uken muligheter for en mildere dom hvis han kom med innrømmelser og viste anger, men dette avslo Herstatt.
 18. Selv om han daglig steller tusenvis av kyllinger og annet fjærkre, innrømmer Solbakken uten et snev av anger at han elsker å spise både egg og stekt kylling.
 19. Selv om han ikke følte seg som noen helt, viste han i de første avhørene efter drapene få tegn til anger fordi han hadde tatt livet av 39åringen.
 20. Sorg og fortvilelse, dårlig samvittighet og anger for alt man ikke fikk gjort eller sagt mens han eller hun ennå var i live, det gjør denne forbrukergruppen spesielt mottagelig for gode og dyre råd fra dyktige selgere.
 21. Statsminister Nakasone gikk lenger i sin beklagelse enn keiser Hirohito, men i Seoul er det mange som mener at japanernes anger ikke stikker dypt nok, og i Pyongyang er beklagelsen direkte avvist.
 22. You cant paint over anger - du kan ikke male over sinne.
 23. Jeg har tenkt på det at jeg ikke har anger eller skyldfølelse.
 24. Anger og botsøvelser på statsnivå, en merkelig prosess som burde kunne lede til forbausende resultater.
 25. Brahms symfoniske skjønnhetsverden tonet inn i to aldrende menneskers smertefulle sone av uvisshet, anger og åpenbaring av motstridene, skjulte motiver.
 26. Brukne bagateller vekker hverken anger eller medlidenhet hos sulteforede milslukere.
 27. De som valgte svensk, kan allikevel neppe ha grunn til anger.
 28. Den store forskjellen mellom Japan og Tyskland, når det gjelder krigen, er at det ikke finnes noen kollektiv anger.
 29. Dermed dro elefantene, med alle tegn på anger og ruelse, omkring i jungelen.
 30. Det handler også om ensomhet, om umodne voksne følelser, om skyldfølelse, selvforakt og anger.
Similar words:
engangel
engangler
noraner
norange
norangel
norangrer
noranker
Your last searches:
 1. anger


Anger was recognized as a English verb

Infinitive: (To) anger
Gerundio: angering
Past participle: angered
Indikative
1. Present
 • i
  anger
 • you
  anger
 • he
  angers
 • we
  anger
 • you
  anger
 • they
  anger
8. Perfect
 • i
  have angered
 • you
  have angered
 • he
  has angered
 • we
  have angered
 • you
  have angered
 • they
  have angered
2. Imperfect
 • i
  angered
 • you
  angered
 • he
  angered
 • we
  angered
 • you
  angered
 • they
  angered
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had angered
 • you
  had angered
 • he
  had angered
 • we
  had angered
 • you
  had angered
 • they
  had angered
4a. Future
 • i
  will anger
 • you
  will anger
 • he
  will anger
 • we
  will anger
 • you
  will anger
 • they
  will anger
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have angered
 • you
  will have angered
 • he
  will have angered
 • we
  will have angered
 • you
  will have angered
 • they
  will have angered
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would anger
 • you
  would anger
 • he
  would anger
 • we
  would anger
 • you
  would anger
 • they
  would anger
12. Conditional perfect
 • i
  would have angered
 • you
  would have angered
 • he
  would have angered
 • we
  would have angered
 • you
  would have angered
 • they
  would have angered
Subjunctive
6. Present
 • i
  anger
 • you
  anger
 • he
  anger
 • we
  anger
 • you
  anger
 • they
  anger
13. present perfect
 • i
  have angered
 • you
  have angered
 • he
  have angered
 • we
  have angered
 • you
  have angered
 • they
  have angered
past
 • i
  angered
 • you
  angered
 • he
  angered
 • we
  angered
 • you
  angered
 • they
  angered
plu
 • i
  had angered
 • you
  had angered
 • he
  had angered
 • we
  had angered
 • you
  had angered
 • they
  had angered
Imperative
Affirmative
 • you
  anger!
 • we
  Let's anger!
 • you
  anger!
Negative
 • you
  don't anger! (do not anger)!
 • you
  don't anger! (do not anger)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag difícil
2 Flag flotta
3 Flag take a guess
4 Flag devastación
5 Flag cork
6 Flag progressivitet
7 Flag inculpate
8 Flag vrakdelar
9 Flag il
10 Flag cork
11 Flag anthropology
12 Flag Christian
13 Flag sonado
14 Flag clomp
15 Flag clomp
16 Flag onsdag
17 Flag pluvioso
18 Flag wakeful

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 899 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1022 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1670 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2983 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8977 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2657 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3251 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6174 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6983 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7564 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1133 - seconds.

mobiltelefon