logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for angrende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norangrende
engvær [a]: steamy
spavær [a]: empañado
swevær [a]: ångande
Synonyms:angerfull, beskjemmet, flau, forlegen, med halen mellom beina, skamfull, skyldbevisst, slukøret
Example:
 1. Angrende eller ikke, Jiang Qing fikk i januar sin dødsdom omgjort til livsvarig fengsel.
 2. Den 37 år gamle engelske hovedmannen, som er utdannet geolog, fremsto i retten som en særdeles angrende synder og bedyret det beklagelige ved at han hadde valgt denne løsningen på sine økonomiske vanskeligheter.
 3. Det er tydelig at vi har med angrende syndere å gjøre, kommenterer lensmannen på stedet.
 4. Det var ingen angrende syndere som fremstod fra AOF da mislighetene ved Agderkontoret iformiddag ble tatt opp til behandling i Nedenes herredsrett.
 5. En angrende drapsmann og en bankdirektør som gjorde underslag, har nå fått grønt lys fra den skotske kirkes høyeste organ, Kirk, for at de kan bli prester.
 6. I annen akt angripes den angrende Albrekt av kvinnelige hevnånder i en nattlig skog.
 7. I en erklæring fremlagt for kirkeforsamlingen hevdet de at det ikke fantes noe teologisk grunnlag for å nekte en angrende synder å tjene Gud i en prestestilling - uansett hvilken grusom handling personen måtte ha begått.
 8. I henhold til ny italiensk rettspraksis kan angrende terrorister få mildere straffer hvis de samarbeider med politiet, og enkelte tidligere aktivister er begynt å snakke.
 9. Ledelsen i den skotske kirke har nærmest vært delt på midten i synet på om den angrende synder skulle tillates å fullføre sin presteutdannelse og bli ordinert.
 10. Løssluppenheten til tross, er det en angrende synder som påkaller det amerikanske folks oppmerksomhet.
 11. Ser han angrende ut ?
 12. Sverre Hansen spilte ham ekte snufsende, nedtrykt og angrende.
 13. Til gjengjeld lover han - sønderknust og angrende - å avlyse en amerikansk undergravingsoperasjon i en oppdiktet prosovjetisk afrikansk stat kalt Nagonia, der efterretningsagenter og sikkerhetsstyrker fra KGB kjemper med samme glød som agent 007.
 14. Uansett er Buschettas tilståelser de mest omfattende mafiavitneprov det internasjonale politi har fått siden den angrende amerikanske mafioso Joe Valachi i 1963 ga USApolitiet navnene på 1200 mafiamedlemmer.
 15. En liten angrende røst piper meg om ørene.
 16. Den høye prosent angrende må sees i sammenheng med at vi ennå ikke hadde fri abort da disse inngrepene ble foretatt.
 17. Efter nå å ha undersøkt nærmere er det så vidt jeg skjønner liten tvil om at dette var ulovlig, innrømmer en angrende synder over mobiltelefonen fra valgskuta Høyrebølgen som har ankret opp utenfor Ålesund.
 18. Selv om vi må anta at tallet på angrende neppe ligger like høyt idag, efter at vi fikk innført fri abort og efter at den nye steriliseringsloven ble gjort gjeldende, understreker likevel undersøkelsen hvor viktig det er at kvinnen føler at valget om sterilisering er helt og holdent hennes eget.
 19. Arne Treholt er dømt for en av de alvorligste forbrytelser vårt samfunn kjenner, og han står såvisst ikke angrende frem i sin bok.
 20. Bare til en av politistasjonene kom det 270 angrende.
 21. Barradas, en angrende avhopper fra FP25, ble skutt ned i sitt hjem i Lisboa av medlemmer av gruppen han tidligere selv var med i.
 22. Den 40årige Pandico skal da også være like viktig for opprullingen av La Camorra som den angrende boss Tommaso Buscetta er for avsløringene av Siciliamafian.
 23. Det er ingen angrende synder som drar tilbake til åstedet.
 24. Det var i juni 1983 at det begynte å rakne i La Camorras rekker, da flere angrende medlemmer begynte å fortelle politiet hva de visste.
 25. En av de angrende camorrister - den elegante SmukkeGianni Melluso - har nemlig fortalt at folk innen La Camorra hadde tilbudt ham 1,5 millioner kroner for å si under vidneavhørene at politiet hadde tvunget ham til å komme med beskyldninger mot Tortora og at de egentlig er grunnløse !
 26. En sak som bør nevnes her, er forskjellen på vurderingssituasjonen efter at den kriminelle handlingen er begått og vedkommende tatt, og den situasjon som oppstår i retten når den angrende synder pen og velstelt sier seg hjertelig enig med retten.
 27. Forleden dag sendte han et angrende brev, med bønn om tilgivelse, til skolen, skriver Varden.
 28. I tillegg til at han er en av de store angrende, er han en usedvanlig vakker mann - med nærmest brennende charmørøyne og lett arrogant smilende perlerad bak sprinklene.
 29. Jeg nøler et angrende øyeblikk ved gatedøren før jeg styrter ut i morgengrugget.
Similar words:
norangående
norangripende
sweangående
sweanseende
engangered
engangled
noranbringe
Your last searches:
 1. angrendeLast searches

# NAL Term
1 Flag medverkan
2 Flag lodde
3 Flag smekk
4 Flag aparición
5 Flag åttio
6 Flag perfusión
7 Flag epicentro
8 Flag interpunksjonstegn
9 Flag promoción de ventas
10 Flag rigga upp
11 Flag effekt
12 Flag kontakt
13 Flag sminkeveske
14 Flag erinra
15 Flag eklipse
16 Flag latex
17 Flag i hvilken mengde
18 Flag loggia

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0814 - seconds.

mobiltelefon