logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for angst:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norangst
enggeneral [n]: distress, anguish, agony
mentalt tilstand [n]: trepidation [formal], apprehension
spageneral [n]: agonía [f], dolor agudo [m], tormento [m]
mentalt tilstand [n]: inquietud [f], agitación [f]
swegeneral [n]: ångest
Synonyms:
  1. alderdom, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehag
  2. ank, uro
  3. beklemthet, bekymring, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, opphisselse, panikk, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, usikkerhet
Derived terms:angstfylt, dødsangst, fangst, gangster, gangstervirksomhet, gangsti, langstrakt, stiv av angst, tvangstrøye, hvalfangst, fangste, adgangstegn, angstdempende middel, fangstskip, fuglefangst, førstegangstjeneste, sjelefangst, angstfull, fangstmann, sangstjerne
Anagrams:stang
Wiki:For musikkgruppen Angst, se Angst (band) For den norske filmen fra 1976, se Angst (film) Angst innebefatter en kompleks og bred kombinasjon av følelser, som frykt, engstelse, bekymring og panikk, og kroppslige symptomer som hjertebank, brystsmerte, pustevansker, svette, svimmelhet, rødme og kvalme. Angst har evolusjonært sett en viktig funksjon for overlevelse og kan være en normal og adekvat reaksjon på ytre trusler. Angst kan sees som en forsvarsmekanisme som forbereder kroppen på flykte fra eller konfrontere (slåss mot) kilden som utgjør en trussel.
Example:Bare angst.|Jeg tømmer jeres sind for alt angst.|Kroppene våre kan gjøre veldig rare ting når de blir utsatt for stress og angst.|Han fjerner din angst|Krymper deg i angst eller slår neven igjennom ham?|Hun har alle symptomene: Angst, voldshandlinger|Omfavn din største angst.|Jeg vil si at du har hatt et anfall av angst.|Hva vet vel du om angst?
Similar words:
engangel
enganger
engangle
engangry
enganise
enganus
norange
Your last searches:
  1. angstLast searches

# NAL Term
1 Flag sorda
2 Flag veva ned
3 Flag residir con
4 Flag skjør
5 Flag horror film
6 Flag dra sig
7 Flag svampartad
8 Flag sjokkert
9 Flag doleful
10 Flag fabeldyr
11 Flag slette ut
12 Flag motor
13 Flag remoto
14 Flag maritim
15 Flag shorthand
16 Flag fruit juice
17 Flag skogsvaktare
18 Flag årstid

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 686 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1806 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6799 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1645 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2250 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5179 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5987 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6439 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5435 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5960 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0749 - seconds.

mobiltelefon